Medianvapaussäädös hyväksyttiin Euroopan unionin neuvostossa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 27.3.2024 13.00
Tiedote
Lehti lehtiständissä.
Lehtiä lehtiständissä. (Kuva: LVM)

Eurooppalainen medianvapaussäädös (MFA, Media Freedom Act) hyväksyttiin Euroopan unionin neuvostossa 26.3.2024. Medianvapaussäädös tuo muutoksia mediaa koskevaan sääntelyyn.

Säädöksen tarkoituksena on turvata tiedotusvälineiden vapaus, moniarvoisuus ja toimituksellinen riippumattomuus. Säädös luo yhteiset puitteet mediapalveluille EU:n sisämarkkinoilla.

Säädös sisältää sääntelyä muun muassa mediapalvelun tarjoajien avoimuusvelvoitteista, julkisen palvelun mediasta, toimituksellisesta sisällöstä erittäin suurilla verkkoalustoilla ja valtiomainonnan avoimuudesta.
 
Lisäksi säädöksessä on vaatimuksia median moninaisuuden ja moniarvoisuuden arvioinnista alan yrityskauppojen yhteydessä. Samalla otetaan käyttöön toimenpiteitä, joilla pyritään suojelemaan toimittajia ja heidän lähteitään. Tavoitteena on ehkäistä poliittista puuttumista toimitukselliseen sisältöön. 

Uusilla säännöillä pyritään takaamaan kansalaisten oikeus saada vapaata ja moniarvoista tietoa. Jäsenvaltioiden vastuuna on tarjota asianmukaiset olosuhteet ja puitteet sen suojaamiseksi. Säädös on osa EU:n pyrkimystä edistää demokraattista osallistumista, disinformaation torjumista ja median vapauden ja moninaisuuden tukemista.

Suomi on neuvotteluiden aikana tukenut asetusehdotuksen tavoitteita edistää median vapautta ja mediamarkkinoiden toimivuutta EU-alueella.

Euroopan parlamentti ja jäsenmaita edustava neuvosto saavuttivat poliittisen sovun komission ehdotuksesta eurooppalaiseksi medianvapaussäädökseksi 15.12.2023. Euroopan unionin neuvosto hyväksyi säädöksen 26.3.2024.

Mitä seuraavaksi? 

Eurooppalainen medianvapaussäädös julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä, jonka jälkeen se tulee voimaan pääsääntöisesti 15 kuukauden kuluttua. Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa säädöksen kansallisesta toimenpanosta.

Lisätietoja:

yksikön johtaja Eero Salojärvi, eero.salojarvi(at)gov.fi, p. 050 577 3284
ylitarkastaja Roosa Patrakka, roosa.patrakka(at)gov.fi, p. 050 431 7036