Mediamarkkinat ja Yleisradion asema selvitykseen

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 3.8.2015 11.31 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 17.22
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut työryhmän selvittämään ja arvioimaan kotimaisten mediamarkkinoiden toimintaedellytyksiä, markkinoiden esteitä ja kilpailuasetelmia. Työryhmän asetti liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner 3. elokuuta 2015.

Myöhemmin syksyllä asetetaan erillinen parlamentaarinen työryhmä tarkastelemaan Yleisradion julkisen palvelun tehtävää ja rahoitusta. Tämän ryhmän toimiaika alkaa vuoden 2016 alussa.

Mediamarkkinoita arvioivan, yritys- ja media-alan vaikuttajista koostuvan selvitysryhmän puheenjohtajana toimii Lappeenrannan teknillisen yliopiston professori Anssi Vanjoki.

Ryhmän muut jäsenet ovat kirjailija ja kolumnisti Kalle Isokallio, viestintätoimisto Kreab Oy:n toimitusjohtaja Mikael Jungner ja vapaa toimittaja Reetta Meriläinen.

Työryhmälle on annettu tehtäväksi kartoittaa Suomen mediatoimialan tilanne.

- Vahva ja taloudellisesti hyvinvoiva media on kaikkien etu. Yhteiskunnan tehtävä on katsoa, että medialla on oikeudenmukaiset lähtökohdat toimia voimakkaassa murroksessakin. Myös Ylen asemaa on syytä arvioida muutosta vasten, Berner toteaa.

Media-alan yrityksille on asetettu lukuisia velvoitteita ja rajoituksia, jotka liittyvät esimerkiksi tekstitykseen, mainoksiin, toimilupiin ja tekijänoikeuksiin. Työryhmän tulee selvittää, mikä vaikutus sääntelyllä on alan kilpailuasetelmiin ja yritysten toimintaedellytyksiin.

Lisäksi ryhmän tehtävänä on arvioida, miten ulkomaisen median kilpailu, julkinen palvelu sekä digitaalisen ja perinteisen median erilainen verokohtelu vaikuttavat mediamarkkinoihin.

Ryhmän on määrä saada työnsä valmiiksi vuoden 2015 lopussa.

Työryhmän toimeksiannon taustalla ovat useat hallitusohjelman linjaukset, joilla on vaikutusta mediaan ja kotimaiseen sisällöntuotantoon. Näiden linjausten ja toimenpiteiden toteuttamisen tueksi tarvitaan mediamarkkinoita laajasti arvioiva selvitys.


Parlamentaarinen työryhmä
vuodeksi 2016

Mediamarkkinaselvitys toimii viitekehyksenä myös tammikuussa 2016 aloittavan, Yleisradion julkisen palvelun tehtävää ja rahoitusta arvioivan parlamentaarisen työryhmän työssä.

Hallitusohjelman mukaisesti nimetyn parlamentaarisen työryhmän tehtävänä on ensinnäkin selvittää Yleisradion julkisen palvelun tehtävän laajuus, toteuttamistapa ja rahoituksen taso.

Toiseksi ryhmä arvioi, mikä on Ylen asema ja merkitys suomalaisilla mediamarkkinoilla. Kolmantena tehtävänä on tarkastella Yleisradion merkitystä demokratian, sananvapauden sekä viestinnän monipuolisuuden ja riippumattomuuden kannalta.

Parlamentaarisen työryhmän puheenjohtajaksi tulee kansanedustaja Matti Vanhanen. Muut jäsenet nimetään myöhemmin.

Lisätietoja
työryhmän puheenjohtaja Anssi Vanjoki, 0400 536 172
ylijohtaja Juhapekka Ristola, 0400 788 530