Mediemarknaden och Rundradions ställning ska utredas

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 3.8.2015 11.31 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 17.22
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att utreda och utvärdera verksamhetsförutsättningar, marknadshinder och konkurrenssituationen på den finska mediemarknaden. Arbetsgruppen tillsattes av kommunikationsminister Anne Berner den 3 augusti 2015.

Senare i höst tillsätts en särskild parlamentarisk arbetsgrupp för att se över den finska Rundradion Yles allmännyttiga verksamhet (public service) och finansieringen av den. Arbetsgruppens mandatperiod börjar vid ingången av år 2016.

Den utredningsgrupp som evaluerar mediemarknaden består av företrädare för företags- och mediebranschen och gruppens ordförande är Anssi Vanjoki, professor vid Villmanstrands tekniska universitet.

Övriga medlemmar är Kalle Isokallio, författare och kolumnist; Mikael Jungner, vd för kommunikationsbyrån Kreab och Reetta Meriläinen, frilansjournalist.

Arbetsgruppen har i uppgift att kartlägga nuläget inom mediebranschen i Finland.

- Vi har alla nytta av starka och ekonomiskt välmående medier. Det är samhällets uppgift att se till att medierna kan fungera på rättvisa villkor också i en tid av stark brytning. Även Yles ställning bör ses över mot bakgrund av den pågående brytningen, konstaterar Berner.

Företag inom mediebranschen måste i dagsläget iaktta ett stort antal skyldigheter och begränsningar om till exempel textning, reklam, koncessioner och upphovsrätt. Arbetsgruppen ska studera hur regleringen inverkar på konkurrenssituationen och företagens verksamhetsbetingelser.

Dessutom ska gruppen bedöma hur konkurrensen i fråga om utländska medier, public service samt den olika skattebehandlingen av digitala och traditionella medier påverkar mediemarknaden.

Arbetsgruppen ska slutföra sitt arbete före utgången av 2015.

Utredningen bygger på ett flertal riktlinjer i regeringsprogrammet, vilka inverkar på medierna och den finska innehållsproduktionen. För att genomföra riktlinjerna och åtgärderna behövs en utredning som granskar mediemarknaden på bred bas.


Parlamentarisk arbetsgrupp för 2016

Utredningen om mediemarknaden är en referensram för den parlamentariska arbetsgrupp som i januari 2016 inleder en utvärdering av Rundradions allmännyttiga verksamhet och finansieringen av den.

Den parlamentariska arbetsgruppen ska i första hand bedöma omfattningen av Yles allmännyttiga verksamhet, hur den ska genomföras och i vilken utsträckning den ska finansieras.

För det andra ska arbetsgruppen utvärdera Yles ställning och betydelse på den finska mediemarknaden. För det tredje gäller det att granska Yles betydelse med tanke på demokratin, yttrandefriheten och en diversifierad kommunikation.

Ordförande för den parlamentariska arbetsgruppen blir riksdagsledamot Matti Vanhanen. De övriga medlemmarna utnämns senare.

Ytterligare information
Anssi Vanjoki, ordförande för arbetsgruppen, 0400 536 172
Juhapekka Ristola, överdirektör, 0400 788 530