Matkapuhelinliittymien puhelinmarkkinointiin määräaikainen kielto

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 14.6.2012 13.38 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 14.41
Tiedote

Matkapuhelinliittymien puhelinmarkkinointi kielletään kolmeksi vuodeksi. Kielto koskee uusiin asiakkaisiin kohdistuvaa puhelinmarkkinointia.

Kieltoa ei sovelleta puhelinmarkkinointiin operaattorin vanhoille asiakkaille eikä markkinointiin asiakkaan nimenomaisesta pyynnöstä. Markkinointikieltoa koskevan lain taustalla ovat puhelinmarkkinoinnissa ilmenneet ongelmat.

Laki tulee voimaan 1. elokuuta 2012 ja on voimassa 1. heinäkuuta 2015 saakka.

Samassa yhteydessä tarkennetaan puhelinlaskun erittelyä maksullisten lisäpalveluiden osalta. Hyödykkeen tai palvelun maksamisesta tulee laskussa eritellä maksun peruste, määrä, ajankohta ja saaja. Erittely annetaan liittymän tilaajalle ja se on annettava maksutta. Muutos selkeyttää puhelinlaskua ja edistää matkapuhelimen käyttöä maksuvälineenä.

Puhelin laskun erittelyä koskeva lainmuutos tulee voimaan 1. kesäkuuta 2013.

Hallitus esitti viestintämarkkinalain ja sähköisen viestinnän tietosuojalakien vahvistamista 14. kesäkuuta 2012.

Asian käsittelyn yhteydessä eduskunta edellytti, että hallitus toimittaa liikenne- ja viestintävaliokunnalle selvityksen matkapuhelinliittymien puhelinmarkkinointia koskevan kiellon vaikutuksista viimeistään vuoden 2013 loppuun mennessä.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Jussi Mäkinen, p. 0295 34 2498