Tillfälligt förbud mot marknadsföring av mobilabonnemang per telefon

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 14.6.2012 13.38 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.41
Pressmeddelande

Marknadsföring av mobilabonnemang per telefon förbjuds för tre år. Förbudet gäller marknadsföring per telefon som riktar sig till nya kunder.

Förbudet gäller inte marknadsföring till operatörernas gamla kunder eller marknadsföring som kunden uttryckligen begärt. Bakgrunden till förbudet är de problem som förekommit i samband med marknadsföring per telefon.

Lagen träder i kraft den 1 augusti 2012 och är i kraft till den 1 juli 2015.

Samtidigt preciseras specificeringen av avgiftsbelagda tjänster på telefonräkningen. Betalningar för nyttigheter eller tjänster ska specificeras så att grunderna, beloppet, tidpunkten och mottagaren för betalningen framgår på fakturan. Abonnenten ska få specifikationen utan kostnad. Förändringen gör telefonräkningen tydligare och främjar användningen av mobiltelefoner som betalningsmedel.

Lagändringen som gäller specificerade telefonräkningar träder i kraft den 1 juni 2013.

Regeringen föreslog den 14 juni 2012 att lagarna om ändring av kommunikationsmarknadslagen och lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation ska stadfästas.

I samband med behandlingen av ärendet förutsatte riksdagen att regeringen förser kommunikationsutskottet med en utredning över konsekvenserna av förbudet mot marknadsföring av mobilabonnemang per telefon senast före utgången av 2013.

Ytterligare information
Jussi Mäkinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 34 2498