LVM vaatii lisää keskustelua verkkovalvonnan tehokkuudesta ja vaikutuksista

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 14.1.2015 12.07 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 10.52
Uutinen
Suomen laki (Kuva: Tero Pajukallio)
Suomen laki (Kuva: Tero Pajukallio)

Liikenne- ja viestintäministeriö on jättänyt puolustusministeriön tiedonhankintalakityöryhmän mietintöön eriävän mielipiteen. Ministeriö ei voi yhtyä mietinnön näkemyksiin kokonaisuudessaan, eikä kaikkiin siinä esitettyihin jatkotoimenpiteisiin. Osa ehdotetuista toimenpiteistä polkee kansalaisten perusoikeuksia ja voi heikentää yritysten liiketoimintamahdollisuuksia.

Ministeriö on työryhmän kanssa samaa mieltä tiedustelun tarpeellisuudesta. Oleellista on, että toiminnan on oltava perusteltua ja kohdennettua. Esimerkki tällaisesta on mietinnössä esitetty tietojärjestelmätiedustelu, joka suoritettaisiin vain tietojärjestelmissä, jotka sijaitsevat Suomen ulkopuolella.

Ministeriö ei kannata, että tiedustelua tehtäisiin verkkovalvonnalla, sillä sen avulla ei pystytä erottamaan kotimaista tietoliikennettä ulkomaisesta. Verkkovalvonta ei myöskään välttämättä tuota haluttua tietoa salaustekniikoiden kehittymisen ja käytön lisääntymisen johdosta.

- Työryhmän esittämä verkkovalvonta on keinona tehoton ja ylimitoitettu. Käytännössä verkkovalvonta on kohdistumatonta massavalvontaa, jossa kansalaisten viestinnän luottamuksellisuus ja tietoturva, yksityisyyden suoja ja mahdollisesti taloudelliset toimintaedellytykset heikkenevät, opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru tiivistää.