Kommunikationsministeriet kräver mer diskussion om nätövervakningens effektivitet och följder

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 14.1.2015 12.07 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.52
Nyhet
Suomen laki (Bild: Tero Pajukallio)
Suomen laki (Bild: Tero Pajukallio)

Kommunikationsministeriet reserverar sig mot betänkandet om lagstiftningen om inhämtande av information som gjorts av försvarsministeriets arbetsgrupp. Ministeriet kan inte hålla med om synpunkterna i betänkandet i sin helhet, eller med alla fortsatta åtgärder som presenteras i det. En del av de föreslagna åtgärderna trampar på medborgarnas grundläggande rättigheter och kan försvaga företagens möjligheter till affärsverksamhet.

Ministeriet håller med arbetsgruppen om att efterforskning behövs. Det väsentliga är att verksamheten är motiverad och inriktad. Ett exempel på det är den informationssystemsefterforskning som presenteras i betänkandet och som enbart skulle utföras på informationssystem som finns utanför Finland.

Ministeriet stöder inte att efterforskningen skulle genomföras genom nätövervakning, eftersom man med den inte kan skilja inhemsk datakommunikation från utländsk. Nätövervakning ger inte heller nödvändigtvis den information man önskar eftersom krypteringsteknikerna utvecklas och används allt mer.

- Den nätövervakning som arbetsgruppen föreslår är ineffektiv och överdimensionerad som metod. I praktiken är nätövervakning ej inriktad massövervakning som gör att konfidentialiteten och dataskyddet för medborgarnas kommunikation, skyddet av privatlivet och eventuellt de ekonomiska verksamhetsförutsättningarna försvagas, säger undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru.