LVM pyytää lausuntoja Itämeren tietoliikennekaapelista

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 18.4.2013 15.45 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 10.33
Uutinen

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää Itämeren merikaapelihankkeesta kiinnostuneita tahoja antamaan lausuntonsa asiasta. Lausuntopyyntö on avoin kaikille, esim. teleyrityksille, datakeskustoimijoille, kaapelitoimittajille, investoijille ja viranomaisille. Lausuntojen määräaika on 22. toukokuuta.

Suomi on valmistellut merikaapelihankkeen notifiointia EU:n komissiolle ja tätä varten lausunnossa toivotaan kerrottavan mahdollisista muista vastaavista hankkeista Itämeren alueella. Lausunnossa pyydetään myös ilmoittamaan mahdollisesta kiinnostuksesta osallistua hankkeen rahoitukseen tai tehdä yhteistyötä jossain muussa muodossa.

Liikenne- ja viestintäministeriö on tutkinut mahdollisuutta toteuttaa Itämerta pitkin Suomesta Saksaan uusi, suora tietoliikenneyhteys. Tarkoituksena on parantaa Suomen ulkomaanyhteyksien toimintavarmuutta luomalla nykyisen Ruotsin kautta kulkevan yhteyden rinnalle uusi, vaihtoehtoinen reitti.

Parhaillaan laaditaan liiketoimintasuunnitelmaa, jossa tutkitaan myös hankkeen erilaisia rahoitustapoja. Mitään vaihtoehtoa ei ole vielä suljettu pois. Yhtenä vaihtoehtona on tutkittu ratkaisua, jossa kaapelin omistaisi ja sitä operoisi valtionyhtiö ja Suomen valtio osallistuisi hankkeeseen pääomittamalla tätä merikaapeliyhtiötä.

Itämeren tietoliikennekaapelia on tutkittu parin vuoden ajan. Kesällä 2012 hankkeesta valmistui teknistaloudellinen selvitys, jonka mukaan merikaapeli maksaa noin 50 miljoonaa euroa. Kaapelissa olisi alustavasti 6-8 valokuituparia. Kaapelin toteuttamisesta tai sen rakentamisaikataulusta ei ole vielä tehty päätöstä. Tavoitteena on rakentaa merikaapeli vuosina 2014-15.