Telekommunikationskabel i Östersjön - internationell remiss

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 18.4.2013 15.45 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.33
Nyhet

Kommunikationsministeriet ber alla som är intresserade av sjökabelprojektet i Östersjön att lämna ett yttrande i ärendet. Ministeriets begäran om yttrande är öppen för alla, till exempel teleföretag, datacentraler, kabelleverantörer, investerare och myndigheter.

Finland har berett en anmälan om sjökabelprojektet till EU-kommissionen och därför önskar vi att remissinstanserna informerar oss om andra motsvarande projekt i Östersjöområdet, om sådana finns. Dessutom ber vi er anmäla ert eventuella intresse för att delta i finansieringen av projektet eller för att delta i någon annan form av samarbete inom det.

Kommunikationsministeriet i Finland har utforskat möjligheterna att anlägga en ny, direkt förbindelse för datatrafik i Östersjön mellan Finland och Tyskland. Avsikten med ett nytt alternativ vid sidan av den nuvarande kabeln via Sverige är att förbättra de finländska utrikesförbindelsernas funktionssäkerhet.

För närvarande bereds också en affärsplan där olika finansieringsmodeller granskas. Än så länge har inget alternativ uteslutits. Ett av de undersökta alternativen är en modell där kabeln ägs och drivs av ett statsbolag och där finska staten deltar genom att delfinansiera sjökabelbolaget.

Genomförbarheten av en undervattenskabel i Östersjön har undersökts i ett par års tid. Sommaren 2012 slutfördes en ny teknisk och ekonomisk studie, enligt vilken kostnaderna för undervattenskabeln beräknas vara ca 50 miljoner euro. Enligt preliminära planer ska kabeln ha 6-8 fiberpar. Tills vidare har inga beslut fattats vare sig om att lägga kabeln eller om tidsplanen för byggandet. Målet är att anlägga sjökabeln åren 2014-15.