LVM perustajajäseneksi kansainväliseen MyData Global -yhdistykseen

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 15.11.2018 13.36 | Julkaistu suomeksi 15.11.2018 klo 13.48
Tiedote
MyDatalla, suomennettuna omadatalla, viitataan ihmiskeskeisiin henkilötiedon organisointitapoihin. (Kuva: Shutterstock)
MyDatalla, suomennettuna omadatalla, viitataan ihmiskeskeisiin henkilötiedon organisointitapoihin. (Kuva: Shutterstock)

Liikenne ja viestintäministeriö liittyy jäseneksi kansainväliseen MyData Global -yhdistykseen ja on yksi sen perustajajäsenistä. Ministeriö on edistänyt omaan dataan (mydata) liittyvää yhteistyötä ja verkostoitumista Suomessa jo useita vuosia. 

Kansainvälisen yhdistyksen tavoitteena on parantaa ihmisten itsemääräämisoikeutta henkilötietoihinsa sekä mahdollisuutta siirtää tietoja yhdeltä yritykseltä toiselle palveluntarjoajalle. Päämäärä on, että henkilötiedon jakaminen perustuu luottamukseen sekä yksilöiden ja organisaatioiden väliseen tasapainoiseen ja reiluun suhteeseen.

- Otamme omadatatyössä uuden askeleen kohti aidosti globaalia kehittämis- ja vaikuttamistoimintaa. Ministeriön rooli kehityksen liikkeellepanijana yhdessä Aalto-yliopiston kanssa laajenee kansainväliseen yhteistyöhön, jossa julkinen sektori on osa yhteisöä, sanoo ministeri Anne Berner.

Omadata-kehitys on alkunsa Suomesta, josta se nyt kansainvälisen yhdistyksen kautta organisoituu ja laajenee maailmalle.

- Osallistumalla kansainväliseen keskusteluun ja yhteistyöhön, edistämme kansalaisten oikeuksia omaan tietoonsa ja henkilötietoon liittyvän vastuullisen liiketoiminnan syntymistä, sanoo ministeri Berner.

Ministeriö on yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa johtanut kansallisena yhteistyöfoorumina toiminutta MyData-allianssia. Kansainvälinen yhdistys on perustettu kansallisten yhteistyöverkostojen työn tuloksena. Suomesta alkunsa saanut kehitys on levinnyt kansallisten yhteyspisteiden kautta ympäri maailman.

Tiedon hyödyntämisestä syntyy uutta liiketoimintaa sekä käyttäjälähtöisiä ja luotettavia palveluita

Tiedon hyödyntäminen on osa hallitusohjelman mukaista digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön luomista. Tavoitteena on käyttäjien luottamuksen vahvistaminen digitaalisiin palveluihin

Ministeriö luo tiedon hyödyntämiselle edellytyksiä erityisesti lainsäädännön esteitä purkamalla ja kansainvälisiin sopimuksiin vaikuttamalla.

MyDatalla, suomennettuna omadatalla, viitataan ihmiskeskeisiin henkilötiedon organisointitapoihin. Yksityisyydensuojan haasteita ratkotaan asettamalla ihminen tietojen hallinnan keskiöön.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tietoa keräävä organisaatio tarjoaa keräämänsä henkilöön liitettävän tiedon myös ihmisen itsensä käyttöön tai antaa ihmiselle tavan luvittaa tietoa muiden palveluiden käyttöön.

Toimintamalli mahdollistaa sen, että yksilö voi hyödyntää tietoaan sekä jakaa, vaihtaa tai myydä sitä edelleen muihin palveluihin. Näin voidaan rakentaa entistä ihmislähtöisempiä palveluita ja luoda mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle.

Mitä seuraavaksi?

Yhdistyksen ensimmäinen yleiskokous pidetään Barcelonassa 15.11.2018.

Kokouksessa valitaan mm. yhdistyksen hallitus eri toimielinten edustajia. Kokouksessa vahvistetaan myös yhdistyksen toimintasuunnitelma ja budjetti sekä päätetään jäsenmaksut vuodelle 2019.

Ministeriö osallistuu jatkossa yhdistyksen toimintaan perustajajäsenenä.  

Yhdistys tarjoaa omadata-kehityksen edistämiselle maailmanlaajuisen alustan.  

Yhdistyksen toimintaan kuuluu mm.  verkostojen kehittäminen, selvitys- ja tutkimustyö, sekä yhdistyksen tarkoitusta tukevien projektien ja palvelujen toteuttaminen.

Lisätietoja:

viestintäneuvos Taru Rastas, p. 0295 34 2617