LVM:n uudet osastopäälliköt nimitettiin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 19.11.2015 13.35 | Julkaistu suomeksi 11.12.2015 klo 15.33
Tiedote

Valtioneuvosto on tänään nimittänyt liikenne- ja viestintäministeriön 1.1.2016 voimaan tulevan organisaation osastopäälliköt.

Konserniohjausosaston osastopäälliköksi nimitettiin oikeustieteen maisteri Juhapekka Ristola, palveluosaston osastopäälliköksi oikeustieteen kandidaatti Minna Kivimäki, tieto-osaston osastopäälliköksi valtiotieteiden maisteri Olli-Pekka Rantala ja verkko-osaston osastopäälliköksi oikeustieteen kandidaatti Mikael Nyberg. Osastopäälliköiden toimikausi kestää viisi vuotta.

Juhapekka Ristola on toiminut viestintäpolitiikan osaston osastopäällikkönä vuodesta 2010. Sitä ennen hän toimi viestintäverkkoyksikön päällikkönä. Ristola on työskennellyt myös mm. Springtoys Oy:ssa hallinto- ja liiketoimintajohtajana sekä pääesikunnassa sotilaslakimiehenä.

Minna Kivimäki on toiminut liikennepolitiikan osaston osastopäällikkönä vuodesta 2010. Sitä ennen hän toimi liikennepalveluyksikön päällikkönä. Kivimäki on toiminut myös liikenteen erityisasiantuntijana Suomen pysyvässä EU-edustustossa Brysselissä.

Olli-Pekka Rantala on työskennellyt viestintäpolitiikan osaston viestinnän tietovarannot -yksikön johtajana 1.3.2015 lähtien. Tätä ennen hän on toiminut kahden viestintäpolitiikan osaston yksikön päällikkönä. Hän on työskennellyt myös erityisasiantuntijana Suomen pysyvässä EU-edustustossa Brysselissä.

Mikael Nyberg on toiminut liikennepolitiikan osaston liikennepalvelut-yksikön johtajana 1.3.2015 lähtien. Tätä ennen hän on toiminut kolmen liikennepolitiikan osaston yksikön päällikkönä.

Osastopäälliköillä on ylijohtajan arvonimi. Osastopäällikkö osallistuu ministeriön johtamiseen johtoryhmissä sekä johtaa osastonsa toimintaa ja vastaa siitä, että tehtävät hoidetaan tuloksellisesti.

Liikenne- ja viestintäministeriön uudessa organisaatiossa palveluosasto, tieto-osasto ja verkko-osasto käsittävät nykyiset liikenne- ja viestintäpolitiikan osastot. Konserniohjausosastoon kootaan ministeriön hallinnonalan ohjaus sekä ministeriön talous- ja henkilöstöhallinto. Ministeriön viestintä säilyy erillisenä yksikkönä.

Lisätietoja:
Kansliapäällikkö Harri Pursiainen, p. 040 522 8345, Twitter @HarriPursiainen