Kommunikationsministeriets nya avdelningschefer utnämnda

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 19.11.2015 13.35 | Publicerad på svenska 11.12.2015 kl. 15.33
Pressmeddelande

Statsrådet utnämnde den 19 november avdelningscheferna i kommunikationsministeriets nya organisation som träder i kraft den 1 januari 2016.

Juris magister Juhapekka Ristola utnämndes till avdelningschef för avdelningen för koncernstyrning, juris kandidat Minna Kivimäki till avdelningschef för avdelningen för tjänsteproduktion, politices magister Olli-Pekka Rantala till avdelningschef för avdelningen för kunskapshantering och juris kandidat Mikael Nyberg till avdelningschef för nätavdelningen. Avdelningschefernas mandatperiod är fem år.

Juhapekka Ristola har arbetat som avdelningschef för kommunikationspolitiska avdelningen sedan 2010. Dessförinnan arbetade han som chef för kommunikationsnätsenheten. Ristola har även arbetat bl.a. vid Springtoys Oy som förvaltnings- och affärsverksamhetsdirektör samt vid huvudstaben som militärjurist.

Minna Kivimäki har arbetat som avdelningschef för trafikpolitiska avdelningen sedan 2010. Före det arbetade hon som chef för enheten för trafiktjänster. Kivimäki har även arbetat som specialsakkunnig inom trafik och transport vid Finlands ständiga representation i Bryssel.

Olli-Pekka Rantala har arbetat som direktör för kommunikationspolitiska avdelningens enhet för datalager inom kommunikationen från och med den 1 mars 2015. Dessförinnan har han arbetat som chef för två kommunikationspolitiska avdelningar. Han har också arbetat som specialsakkunnig vid Finlands ständiga EU-representation i Bryssel.

Mikael Nyberg har sedan den 1 mars 2015 varit direktör för kommunikationspolitiska avdelningens enhet för transporttjänster. Dessförinnan har han arbetat som chef för tre enheter inom den trafikpolitiska avdelningen.
Avdelningscheferna har titeln överdirektör. Avdelningscheferna deltar i ledningen av ministeriet inom ledningsgrupperna, de leder verksamheten vid sin avdelning och ser till att uppgifterna sköts med gott resultat.

I kommunikationsministeriets nya organisation omfattar avdelningen för tjänsteproduktion, avdelningen för kunskapshantering och nätavdelningen de nuvarande trafik- och kommunikationspolitiska avdelningarna. Styrningen av ministeriets förvaltningsområde samt ministeriets ekonomi- och personalförvaltning koncentreras till avdelningen för koncernstyrning. Ministeriets kommunikation förblir en skild enhet.

Ytterligare information:
Harri Pursiainen, kanslichef, tfn 040 522 8345, Twitter @HarriPursiainen