LVM:n tulevaisuuskatsaus: Digitaalisuus luo hyvinvointia ja kasvua

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 3.10.2014 9.42 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 10.37
Uutinen
Tulevaisuuskatsauksen kansi.
Tulevaisuuskatsauksen kansi.

Digitaalisuus läpäisee koko yhteiskunnan, ja digitaalisen tiedon hyödyntämisestä on tullut kasvun ja kilpailuedun keskeinen kiihdytin sekä pohja tulevaisuuden hyvinvoinnille. Digimurros vaikuttaa vahvasti kaikkien ihmisten arjessa. Digitaalisuus vaikuttaa voimakkaasti myös liikenteeseen.

Näin todetaan liikenne- ja viestintäministeriössä virkamiestyönä laaditussa liikenteen ja viestinnän tulevaisuuskatsauksessa, joka julkaistiin 3. lokakuuta. Digitaalisen tiedon lisäksi katsauksen pääteemoina ovat liikenne ja viestintä palveluna sekä infrastruktuuri kasvun alustana.

Tulevaisuuskatsaus perustuu kesäkuussa 2014 julkaistuun tausta-aineistoon. Aineisto laadittiin sidosryhmien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella. Tulevaisuuskatsauksen tausta-aineisto oli toukokuussa 2014 kolmen viikon ajan wiki-alustalla sidosryhmien ja kaikkien muiden kiinnostuneiden avoimesti kommentoitavana. Joukkoistaminen sai hyvän vastaanoton: erilaisia kommentteja ja ehdotuksia saatiin noin 450.

Valtioneuvoston asettama liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunta on lisäksi valmistellut yhdessä eri ministeriöiden ja hallinnonalojen kanssa tulevaisuuskatsauksen, jossa liikenneturvallisuuden tavoitteita tarkastellaan poikkihallinnollisesti.

Neuvottelukunnan mukaan tieliikenneturvallisuus on viime vuosina kehittynyt hyvään suuntaan, mutta kehitys on liian hidasta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Neuvottelukunta toteaakin, että liikenneturvallisuuden parantaminen edellyttää useiden tahojen yhteistyötä.

Tulevaisuuskatsauksia laaditaan virkamiestyönä valtioneuvoston kanslian toimeksiannosta puolueiden käyttöön seuraavia hallitusneuvotteluita varten.