LVM:n ja VR:n junaliikenteen ostosopimus vahvistettiin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 3.12.2015 13.37
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö ja VR-Yhtymä ovat neuvotelleet junaliikenteen ostosopimuksen vuosille 2016-2019. Sopimus koskee sekä kaukoliikenteen että HSL:n ulkopuolisen alueen lähiliikenteen ostoja. Raha-asiainvaliokunta hyväksyi sopimuksen 3. joulukuuta.

Uuden sopimuksen mukainen liikennöinti alkaa 27.3.2016. Sopimus on voimassa määräaikaisena 31.12.2019 asti. Nelivuotisen sopimuksen arvo on 110 miljoonaa euroa eli 27,4 miljoonaa euroa vuodessa.

Valtion talousarviossa vuodelle 2016 joukkoliikenteen palvelujen ostoihin ja kehittämiseen osoitettu määräraha on 15 miljoonaa euroa pienempi kuin kuluvana vuonna. Joukkoliikennemäärärahan supistumisen vuoksi junaliikenteen palvelutaso on edellistä sopimuskautta matalampi. LVM ja VR ovat yhteistyössä hakeneet ratkaisua, joka toteuttaa hallitusohjelman säästötavoitetta siten, että asiakkaiden palvelutaso heikkenisi mahdollisimman vähän.


Rautateiden henkilöliikennettä avataan kilpailulle

VR:llä on uuden ostosopimuksen myötä edelleenkin henkilöjunaliikenteen yksinoikeus. Ministeriö on kuitenkin tunnistanut sen, että nykyisen kaltainen julkisen liikenteen palvelutason ylläpitäminen ei ole jatkossa mahdollista. Nykyinen, yksinoikeuteen perustuva järjestelmä raideliikenteessä ei ole kilpailukykyinen muiden joukkoliikennemuotojen kanssa.

Rautatieliikenteen kilpailukykyä ja asiakaslähtöisyyttä parannetaan avaamalla rautatieliikenteen henkilökuljetuksia kilpailulle vielä tämän hallituskauden aikana. Tavoitteena on, että junaliikenteen kilpailun avaamisen edellytykset ovat olemassa keväällä 2016. Kilpailun avaaminen rautatiemarkkinoilla tarkoittaa sitä, että VR:n yksinoikeudesta luovuttaisiin ja samoille markkinoille voisi tulla muitakin toimijoita.

LVM ja VR varautuvat ottamaan ostoliikennettä koskevan sopimuksen voimassaolossa huomioon mahdollisuuden henkilöjunaliikenteen avautumiseen kilpailulle sopimuskauden aikana. Kummallakin osapuolella on mahdollisuus irtisanoa sopimus 12 kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen, sopimuksen voimassaolo voi kuitenkin päättyä aikaisintaan 31.12.2017.


Velvoiteliikennettä lisätään vuoden alussa

Yksinoikeuden vastineeksi VR:lle on asetettu julkisen palvelun velvoite. Uuden ostoliikennesopimuksen neuvotteluiden yhteydessä päätettiin lisätä tätä ns. velvoiteliikennettä väliaikaisesti 10.12.2016 asti niille yhteysväleille, joilta ostoliikennetarjonta poistuu kokonaan. Tämän väliaikaisratkaisun on tarkoitus turvata raideliikenteen jatkuminen kilpailun avautumiseen asti. Liikenne- ja viestintäministeriö antaa velvoiteliikenteen täydennyksestä päätöksen alkuvuodesta 2016.


Lisätietoja:
Liikennepalvelut-yksikön johtaja Mikael Nyberg, p. 040 837 8794, Twitter @nyberg_mikael
Ylitarkastaja Iida Huhtanen, p. 040 774 3496, Twitter @IidaHuh