LVM ja VR sopimukseen kaukojunaliikenteen hoitamisen jatkosta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 3.7.2013 11.42 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 14.45
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö ja VR-Yhtymä Oy ovat sopineet, että VR-Yhtymä Oy jatkaa henkilöliikenteen hoitamista kaukojunaliikenteen osalta yksinoikeudella vuoden 2024 loppuun asti.

Liikenne- ja viestintäministeriöllä ja VR-Yhtymä Oy:llä on voimassa oleva kaukojunaliikenteen henkilöliikenteen yksinoikeutta koskeva käyttöoikeussopimus ajalle 3.12.2009-31.12.2019. Sopimukseen sisältyy optio, jonka mukaan sopijapuolet voivat vuoden 2015 loppuun mennessä yhteisesti päättää sopimuksen jatkamisesta viidellä vuodella, jos liikenteenharjoittajan tarkoituksena on sopimusaikana tehdä merkittäviä kalustoinvestointeja.

Kaukoliikenteen avaaminen kilpailulle heti vuoden 2019 päättyessä ja voimassaolevaan sopimukseen sisältyvän option käyttämättä jättäminen ei olisi perusteltua, koska kilpailun avaamisen pelisäännöt EU-tasolla eivät ole vielä valmiina. Myöskään rataverkko ei nykyisellään tarjoa mahdollisuuksia toimivalle kilpailulle.

VR-Yhtymä Oy sitoutuu yksinoikeuden vastineeksi kalustoinvestointeihin. Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö voi asettaa VR-Yhtymä Oy:lle vuosittaisen liikennöintivelvoitteen, joka on enintään 20 milj. euroa vuoden 2019 loppuun saakka ja enintään 21 milj. euroa vuoden 2024 loppuun saakka.

Lisätietoja:
yksikön päällikkö Tero Jokilehto, p. 040 535 0574