KM och VR har ingått avtal om fortsatt ansvar för fjärrtågstrafiken

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 3.7.2013 11.42 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.45
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet och VR-Group Ab har kommit överens om att VR-Group Ab fortsätter att upprätthålla persontrafiken med ensamrätt till fjärrtågstrafiken till och med slutet av 2024.

Kommunikationsministeriet och VR-Group Ab har ett avtal om nyttjanderätt, giltigt för tiden den 3 december 2009-den 31 december 2019, gällande ensamrätten till fjärrtågstrafiken i fråga om persontrafik. I avtalet ingår en option, enligt vilken avtalsparterna före slutet av 2015 gemensamt kan besluta om att förlänga avtalet med fem år om trafikidkaren har för avsikt att under avtalstiden göra betydande materielinvesteringar.

Att öppna fjärrtrafiken för konkurrens genast i slutet av 2019 och låta bli att utnyttja optionen som ingår i det gällande avtalet skulle inte vara motiverat eftersom spelreglerna för öppnande av konkurrens ännu inte är färdiga på EU-nivå. I nuläget möjliggör inte heller järnvägsnätet en fungerande konkurrens.

VR-Group Ab, å sin sida, förbinder sig till att göra materielinvesteringar. Dessutom kan kommunikationsministeriet för VR-Group Ab införa en årlig skyldighet att bedriva verksamhet, som är högst 20 miljoner euro fram till slutet av 2019 och högst 21 miljoner euro fram till slutet av 2024.

Ytterligare information:
Tero Jokilehto, enhetschef, tfn 040 535 0574