LVM ja teleyritykset yhteisymmärrykseen laajakaistan hinnoittelusta

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 12.10.2010 12.32
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö ja teleyritykset ovat päässeet yhteisymmärrykseen yleispalveluna tarjottavien laajakaistayhteyksien hinnoittelusta haja-asutusalueilla. Teleyritykset ovat ilmoittaneet ryhtyvänsä sääntelemään itse hintojaan.

Yhden megan laajakaistayhteydestä tuli heinäkuun alussa yleispalvelu, jonka tulee olla kaikkien saatavilla kohtuullisella hinnalla.

Merkittävimmät teleyritykset sitoutuvat perimään pääosasta yhden megabitin yleispalveluliittymiä enintään 30-40 euron kuukausimaksua myös haja-asutusalueilla. Liittymän hankintahinnan haarukka on enintään 200-1000 euroa. Liittymät toteutetaan ensisijaisesti langattomalla tekniikalla.

Samalla teleyritykset toivovat, ettei ministeriö veisi eteenpäin valmistelemaansa lakiehdotusta hintasääntelystä.

Viestintäministeri Suvi Lindén pitää teleyritysten toimenpiteitä hinnoitteluasiassa oikeansuuntaisina.

- Merkittävimmät yleispalveluyritykset ovat nyt itsesääntelyn keinoin valmiita ratkaisemaan hinnoittelukysymyksen sekä kuluttajien että teleyritysten itsensä kannalta järkevällä tavalla. Näin ollen hintaregulaatioon ei ole tällä hetkellä tarvetta, Lindén toteaa.

Lindén korostaa, että tilannetta seurataan ja se arvioidaan uudelleen ensi vuoden alkupuolella. Viestintävirasto valvoo edelleenkin hinnoittelua sekä tiedottaa aktiivisesti yleispalvelun sisällöstä ja jokaisen oikeudesta saada yhteys kohtuuhintaan. Kansalaiset voivat tehdä Viestintävirastoon valituksia, mikäli yhden megan laajakaistapalvelu ei ole saatavana kohtuuhintaan.

Suomessa otettiin ensimmäisenä maailmassa käyttöön laajakaistan yleispalvelu 1.7.2010. Yleispalvelun nopeudeksi määriteltiin 1 Mbit/s.

Liikenne- ja viestintäministeriö joutui puuttumaan teleyritysten laajakaistahinnoitteluun, kun kävi ilmi, että lain toimeenpanossa on kansalaisten kannalta selviä ongelmia.

Ministeriö oli valmis esittämään hintaregulaatiota kohtuuhintaisuuden varmistamiseksi kaikkialla Suomessa.

Lisätietoja

erityisavustaja Anna Anttinen, puh. 09 160 28324
osastopäällikkö Juhapekka Ristola, puh. 0400 788 530