KM och telebolagen nådde enighet om prissättningen av bredband

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 12.10.2010 12.32 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.24
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet och telebolagen har nått enighet om prissättningen av de bredbandsförbindelser som i glesbygdsområden erbjuds som samhällsomfattande tjänst. Telebolagen har meddelat att de själva går in för att reglera sina priser.

Bredbandsförbindelsen på en megabit blev från början av juli en samhällsomfattande tjänst, som bör vara tillgänglig för alla till ett skäligt pris.

De mest betydande telebolagen förbinder sig till en månadsavgift på högst 30-40 euro för huvuddelen av de samhällsomfattande förbindelserna på en megabit, också i glesbygdsområden. Öppningspriset för förbindelsen är högst 200-1000 euro. Förbindelserna byggs i första hand med trådlös teknik.

Samtidigt hoppas telebolagen att ministeriet inte för vidare det lagförslag om prisreglering som är under beredning.

Kommunikationsminister Suvi Lindén anser att telebolagens åtgärder i prissättningsfrågan går i rätt riktning.

- De mest betydande företagen som erbjuder den samhällsomfattande tjänsten är nu redo att med självreglering lösa prissättningsfrågan på ett sätt som är förnuftigt för både konsumenterna och dem själva. Sålunda finns det inget behov av prisreglering för närvarande, konstaterar Lindén.

Lindén betonar att man följer med läget och gör en ny bedömning av det i början av nästa år. Kommunikationsverket övervakar fortsättningsvis prissättningen och informerar aktivt om innehållet i den samhällsomfattande tjänsten och om vars och ens rätt att få en förbindelse till skäligt pris. Medborgarna kan anföra klagomål till Kommunikationsverket ifall bredbandstjänst på en megabit inte finns att få till skäligt pris.

Finland tog den 1 juli 2010 som första land i världen i bruk bredbandet som samhällsomfattande tjänst. Hastigheten för den samhällsomfattande tjänsten fastslogs till 1 megabit per sekund.

Kommunikationsministeriet blev tvunget att ingripa i telebolagens prissättning av bredbandet, när det framgick att verkställandet av lagen medför klara problem för medborgarna.

För att garantera ett skäligt pris överallt i Finland är ministeriet redo att föreslå prisreglering.

Ytterligare information
specialmedarbetare Anna Anttinen, tfn 09 160 28324
avdelningschef Juhapekka Ristola, tfn 0400 788 530