LVM edellyttää HSL:ltä matkalippujen hankinnan kehittämistä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 12.9.2017 9.24
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö on saanut Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymältä (HSL) selvityksen matkalippujen hankinnan järjestämisestä ja tarkastusmaksujen perimisoikeuteen liittyvien ehtojen täyttymisestä.

Ministeriö katsoo, että matkalippujen hankinta on pääosin järjestetty varmaksi ja niiden käyttö yksinkertaiseksi. HSL:llä on edelleen oikeus periä tarkastusmaksuja alueensa joukkoliikenteessä ja valtakunnallisessa raideliikenteessä.

Lippujen hankinta on HSL:n selvityksen mukaan kokonaisuutena järjestetty tarkastusmaksulain ja tarkastusmaksujen perimisoikeutta koskevan päätöksen edellytysten mukaisesti.

Ministeriö haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota tiettyihin puutteisiin matkalippujen hankinnassa ja tarkastusmaksujen perimisoikeuden jatkumiseksi edellyttää HSL:ltä kehitystoimenpiteitä näiden seikkojen suhteen.

HSL:n tulee parantaa matkustajien mahdollisuuksia hankkia matkalippu. Tilannetta voidaan parantaa esimerkiksi laajentamalla lipunmyyntiverkostoa tai kehittämällä lippujen maksutapoja.

Erityistä huomiota tulee kiinnittää lasten, vanhusten ja matkailijoiden matkalipun hankintamahdollisuuksiin. Ministeriö edellyttää, että HSL huolehtii siitä, että matkalippujen ostaminen on mahdollista riittävän laajasti ja että näiden ryhmien erityistarpeet on huomioitu esimerkiksi lipunmyynnin ohjeistuksessa ja käytännöissä.

HSL:n on varmistettava, että sen tiedotus ja ohjeistus matkalippujen hankintatavoista ja -paikoista on riittävää ja selkeää. HSL:n on myös ohjeistettava lipuntarkastajia toimimaan siten, että tarkastusmaksuja ei määrätä tai matkustajia poisteta liikennevälineistä tapauksissa, joissa liputta matkustaminen selkeästi johtuu lipunmyynnin järjestämisen huomattavista puutteista.

Ministeriö edellyttää HSL:ltä selvitystä tehdyistä kehitystoimenpiteistä viimeistään 30.9.2017.

Lisätietoja:

hallitussihteeri Iida Huhtanen, p. 0295 34 2613