KM kräver att HRT utvecklar försäljningen av biljetter

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 12.9.2017 9.24 | Publicerad på svenska 12.9.2017 kl. 9.30
Pressmeddelande

Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) har lämnat kommunikationsministeriet (KM) en utredning om hur biljettförsäljningen är ordnad och om hur villkoren för rätten att ta ut kontrollavgift fylls.

Ministeriet anser att biljettförsäljningen i regel har ordnats på ett säkert och enkelt sätt. HRT har fortfarande rätt att ta ut kontrollavgifter i den regionala kollektivtrafiken och i den riksomfattande spårtrafiken.

Försäljningen av resebiljetter har enligt uppgift från HRT ordnats i enlighet med lagen om kontrollavgift i kollektivtrafik och villkoren i beslutet om rätt att ta ut kontrollavgifter.

Ministeriet vill dock påtala vissa brister i försäljningen av resebiljetter och kräver att HRT åtgärdar dessa för att rätten att ta ut kontrollavgifter ska fortsätta.

HRT uppmanas förbättra passagerarnas möjligheter att köpa resebiljetter. De konstaterade bristerna kan avhjälpas till exempel genom att HRT utvidgar biljettförsäljningsnätet eller utvecklar betalningssätten.

Särskilt gäller detta möjligheterna för barn, äldre och turister att köpa en biljett. Enligt ministeriet ska HRT se till att försäljningen av resebiljetter är tillräckligt omfattande och att de ovan nämnda gruppernas specialbehov har beaktats i de anvisningar och förfaranden som gäller biljettförsäljningen.

HRT ska säkerställa att informationen och anvisningarna om hur och var biljetter kan köpas är tillräckliga och tydliga. HRT ska också instruera biljettkontrollanterna att de inte ska påföra kontrollavgifter och inte heller avlägsna passagerare som reser utan biljett om det är uppenbart att det inte har varit möjligt att köpa en biljett på grund av allvarliga brister i biljettförsäljningen.

Ministeriet har bett HRT lämna en utredning om vidtagna utvecklingsåtgärder senast den 30 september 2017.

Ytterligare information:

Iida Huhtanen, regeringssekreterare, tfn 0295 342 613