Luottamusverkostolla sujuvaan sähköiseen tunnistamiseen

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 27.11.2014 13.26 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 14.49
Tiedote

Hallitus haluaa luoda kansallisen sähköisen tunnistamisratkaisun, jonka sateenvarjon alla toimivat tunnistuspalvelut olisivat ajan tasalla, riittävän turvallisia ja kansalaisille helppoja käyttää.

Hallituksen esityksessä luodaan tunnistuspalvelun tarjoajien luottamusverkosto, joka toimii kansalaisille tarjottavien tunnistuspalvelujen taustalla.

Käytännössä luottamusverkosto toimii siten, että sähköisen palvelun tarjoaja tekee sopimuksen yhden verkostoon kuuluvan tunnistuspalvelun tarjoajan kanssa ja saa sitä kautta potentiaalisiksi asiakkaikseen kaikkien verkostoon kuuluvien tunnistuspalvelujen tarjoajien asiakkaat.

Lakimuutoksella ei ole välittömästi vaikutusta kansalaisten sähköisten tunnistuspalvelujen käyttöön. Nykyiset tunnistusvälineet toimivat myös tulevaisuudessa.

Muutoksen pääasiallisena tavoitteena on luoda edellytykset sähköisen tunnistamisen palvelujen ja tekniikan sekä markkinoiden kehittymiselle.

Hallitus esitti sähköistä tunnistamista ja sähköisiä allekirjoituksia koskevan lain muuttamista 27. marraskuuta 2014. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1. toukokuuta 2015.

Lakiesitys perustuu hallitusohjelman kirjaukseen, jonka mukaan tämän hallituskauden aikana toteutetaan kansallinen sähköinen tunnistusratkaisu. Tarkoituksena on myös yhdenmukaistaa suomalaista sääntelyä EU:n vaatimuksien mukaisesti.

Kansallista sähköistä tunnistamisratkaisua on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa. Valmistelutyö on ollut avoin myös toimialan sidosryhmille.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Tomi Lindholm, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 0295 34 2021
erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen, valtiovarainministeriö, p. 0295 530 364