Luotsinkäyttövelvollisuutta ja luotsaustutkintojen järjestämistä helpotetaan

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 20.10.2016 13.34
Tiedote

Hallitus antoi eduskunnalle esityksen luotsauslain ja alusliikennepalvelulain muuttamisesta 20. lokakuuta 2016. Lakimuutosten tavoitteena on parantaa merenkulkuelinkeinon toimintaedellytyksiä ja edistää ympäristöystävällisten polttoaineiden käyttöä kauppa-aluksilla sekä parantaa luotsauksen valvontaa.

Luotsauslakiin esitetyt muutokset koskevat velvollisuutta käyttää luotsia sekä luotsaustutkintoja ja niiden järjestämistä. Lisäksi annettaisiin luotsausta koskevasta tiedonvaihdosta säännöksiä, joiden takia myös alusliikennepalvelulakia on tarpeen muuttaa. Lakimuutoksilla toteutetaan hallituksen norminpurun kärkihanketta.

Lakimuutoksen myötä pienten alusten, hinausyhdistelmien ja jäänmurtajien luotsinkäyttövaatimuksia kevennetään. Jatkossa pienten alusten päälliköiden ei tarvitsisi hakea erivapautta velvollisuudesta käyttää luotsia. Pienen, enintään 90 metriä pitkän, nesteytettyä maakaasua tai vähärikkistä laivapolttoainetta kuljettavan säiliöaluksen päällikkö ja perämies voisivat jatkossa saada linjaluotsinkirjan.

Muutoksen yhteydessä luotsinkäyttövelvollisuutta ja luotsaustutkintoja koskevat vaatimukset siirretään asetuksesta osaksi luotsauslakia. Voimassa olevan lain mukaan luotsin ohjauskirjan, linjaluotsinkirjan ja erivapauden saaminen on edellyttänyt Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin järjestämän luotsaustutkinnon suorittamista. Jatkossa luotsaustutkintoja voisivat järjestää Trafin hyväksymät oppilaitokset. Lisäksi osan harjoittelumatkoista voisi jatkossa suorittaa simulaattorissa.

Osana lakimuutosta VTS-viranomainen alkaa vastaanottaa aluksilta ilmoituksia luotsinkäytöstä, valvoa luotsausta ja ilmoittaa havainnoistaan tarvittaessa Trafille. Muutos parantaa meriliikenteen turvallisuutta ja viranomaisten tilannekuvaa.

Lakimuutoksella velvollisuus käyttää luotsia Suomessa päivitetään yhdenmukaisemmaksi Ruotsin ja Norjan kanssa. Lain valmistelussa on kuultu muita ministeriöitä ja merenkulkualaa. Luonnos hallituksen esityksestä on ollut kahdesti lausuntokierroksella. Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Lisätietoja

liikenneneuvos Jari Gröhn, p. 0295 34 2501, [email protected]