Luotsausliikelaitoksen liiketoiminta Finnpilot Pilotage Oy:lle

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 16.12.2010 14.48
Tiedote

Liikenneministeri Anu Vehviläinen allekirjoitti 16. joulukuuta 2010 Luotsausliikelaitoksen omaisuuden luovutusasiakirjan. Liikelaitoksen liiketoiminta siirtyy vuoden 2011 alusta valtion kokonaan omistamalle Finnpilot Pilotage Oy:lle.

Finnpilot Pilotage Oy:lle valittiin samalla uusi hallitus, johon kuuluvat Luotsausliikelaitoksen nykyiset hallituksen jäsenet. Osakeyhtiön hallituksen toimikausi alkaa 17.12.2010.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa kauppaneuvos Soili Suonoja. Hallituksen jäsenet ovat neuvotteleva virkamies Juha Parantainen liikenne- ja viestintäministeriö, kehitysjohtaja Ilpo Virtanen, Oteran Oy, logistiikkajohtaja Anne Kariniemi, Oriola KD Oyj, johtaja Virpi Mäkelä, Nokia Oyj ja luotsi Hannu Lukkari henkilöstön edustajana.

Yhtiön toimitusjohtajana jatkaa merikapteeni Matti Pajula.

Liikenne- ja viestintäministeriö siirtää Luotsausliikelaitos Finnpilotin omaisuuden, immateriaaliset oikeudet ja liiketoiminnan vuoden alussa aloittavalle valtion yhtiölle. Yhtiölle luovutettava kokonaisuus on arvoltaan noin 13,4 miljoonaa euroa apporttiehdoin. Ministeriö merkitsi edellä mainittua omaisuutta vastaan valtion puolesta Finnpilot Pilotage Oy:n osakkeita osakepääoman korotuksen yhteydessä (2,0 miljoonaa euroa).

Luotsausliikelaitoksen palveluksessa olevat noin 355 henkilöä siirtyvät Finnpilot Pilotage Oy:n palvelukseen 1.1.2011. Yhtiö ottaa siirtyvälle henkilöstölle lisäeläkevastuuvakuutuksen.

Finnpilot Pilotage Oy:n aloittava tase on noin 26,5 miljoonaa euroa, josta omaa pääomaa on 13,4 miljoonaa euroa. Yhtiön omavaraisuusaste on 50,1 prosenttia.

Finnpilot Pilotage Oy on Luotsausliikelaitos Finnpilotin toiminnoista perustettu yhtiö, joka aloittaa toimintansa 1.1.2011. Yhtiön toimialana on luotsauspalvelujen tuottaminen sekä muu vesiliikennettä palveleva toiminta Suomen vesialueilla. Lisäksi osakeyhtiö tarjoaa tytäryhtiön kautta meriliikenteen jääneuvontapalveluja.

Yhtiön omistajaohjaus on liikenne- ja viestintäministeriössä.

Lisätietoja:
Liiketoimintayksikön päällikkö Mika Mäkilä, puh. (09) 160 28475, 040 595 6068