Luotsauslain muutos lausuntokierrokselle

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 26.6.2009 15.25
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriön luonnos hallituksen esitykseksi luotsauslain muuttamisesta on lähtenyt lausuntokierrokselle. Lausunnot on annettava ministeriölle 4.8.2009 mennessä.

Lausuntokierrokselle lähteneen esityksen mukaan luotsauslakia on tarkoitus täsmentää luotsaustoiminnan harjoittamista koskevien tulkinnanvaraisuuksien poistamiseksi. Lakiin lisättäisiin muun muassa maininta siitä, että muiden kuin luotsauslain 4 §:ssä tarkoitetun luotsauspalvelujen tarjoajan luotsaustoiminta säädettäisiin rangaistavaksi.

Lakiesityksessä englannin kieli otettaisiin linjaluotsintutkintokieleksi suomen ja ruotsin kielen rinnalle. Tällä helpotetaan luotsinkäyttövapautusten saantia.

Luotsinkäyttövelvollisuutta laajennettaisiin luotsin otto- ja jättöalueille ja luotsin ja linjaluotsin tutkintoihin liittyvä koeluotsaus säädettäisiin tehtäväksi laivasimulaattorissa.

Lisäksi lakiin tehtäisiin liikenne- ja viestintäministeriön liikennehallinnon virastouudistuksen ja Luotsausliikelaitoksen yhtiöittämisen edellyttämät muutokset. Aiemmin Merenkulkulaitokselle säädetty toimivalta ja tehtävät siirrettäisiin Liikenteen turvallisuusvirastolle ja Luotsausliikelaitoksen velvoitteet ja oikeudet siirrettäisiin perustettavalle yhtiölle.

Tavoitteena on, että laki tulisi voimaan tammikuun alusta 2010 lähtien. Englannin kielen hyväksymistä suomen ja ruotsin kielen rinnalle linjaluotsauskieleksi koskeva säännös astuisi kuitenkin voimaan vasta 1. heinäkuuta 2011.

Tarve luotsauslain täsmentämiselle syntyi vuoden 2007 syksyllä, jolloin lain tulkinnasta oli erimielisyyttä siitä, voiko ainoastaan Luotsausliikelaitos tarjota luotsauspalveluja. Asiaan otti kantaa myös oikeuskansleri, joka edellytti lainsäädännön selkiyttämistä.

Lisätietoja:

Hallitusneuvos Minna Kivimäki, puh. (09) 160 28 013, 040 754 9871