Luotsausasetuksella tarkennetaan uudistettua luotsauslakia

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 29.12.2016 14.19
Uutinen

Valtioneuvosto antoi uuden luotsausasetuksen 29. joulukuuta.

Uudessa luotsausasetuksessa annetaan muutetussa luotsauslaissa tarkoitetut tarkemmat säännökset luotsin ohjauskirjasta, linjaluotsinkirjasta, erivapaudesta sekä luotsaustutkinnon järjestäjää koskevista erityisvaatimuksista.

Luotsauslakiin 22. joulukuuta hyväksytyt muutokset edellyttävät vanhan luotsausasetuksen kumoamista ja uuden antamista.

Asetus tulee voimaan samanaikaisesti luotsauslain kanssa 1. tammikuuta 2017.