Den omarbetade lotsningslagen preciseras genom förordning

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 29.12.2016 14.19 | Publicerad på svenska 29.12.2016 kl. 14.23
Nyhet

Statsrådet utfärdade den 29 december en ny förordning om lotsning.

Genom den nya förordningen om lotsning utfärdas de i den ändrade lotsningslagen avsedda närmare bestämmelserna om styrsedel för lots, linjelotsbrev, dispens och de särskilda krav som gäller anordnare av lotsexamina.

De ändringar som godkändes i lotsningslagen den 22 december förutsätter att den gamla förordningen om lotsning upphävs och att en ny förordning utfärdas.

Förordningen träder i kraft samtidigt som lotsningslagen den 1 januari 2017.