Lisätalousarviossa suuri ilmastoelvytyspaketti: Joukkoliikenteelle tukea ja väylähankkeita koko maahan

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 2.6.2020 21.39 | Julkaistu suomeksi 3.6.2020 klo 19.24
Tiedote
Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka
Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka

Hallitus esittää vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa merkittävää lisärahoitusta liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalle.

- Sanna Marinin hallitus vastaa koronakriisiin ilmastoelvytyksellä. Voimme samaan aikaan torjua koronakriisin taloudellisia seurauksia, pienentää korjausvelkaa ja edistää siirtymää kohti päästötöntä liikennettä, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

- Tuemme ilmastoelvytystä ja kestävää liikennettä yli 1,3 miljardilla eurolla. Elvytyspaketissa on mukana lukuisia väylähankkeita koko maassa ja ne voidaan käynnistää heti. Lisäksi vauhditamme suuria, työllistäviä hankkeita teollisuuden infrapaketilla, sanoo ministeri Harakka.

Joukkoliikenteeseen lisätukea

Hallitus esittää julkisen henkilöliikenteen palveluiden ostoon ja kehittämiseen koronatilanteen vuoksi 100 miljoonan euron lisärahoitusta. Rahoituksella tuetaan joukkoliikenteen palvelutason turvaamista koronatilanteen pitkittyessä sekä pyritään varmistamaan nykyisten joukkoliikenteen kehittämishankkeiden jatkuvuus. Lisäksi edistetään uusia kehittämistoimenpiteitä.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka pitää joukkoliikenteen tukemista erittäin merkityksellisenä.

- Joukkoliikenteen lipputulot ovat romahtaneet. Tuella varmistamme, että joukkoliikenne toimii jatkossakin, hinnat pysyvät kohtuullisina ja vuorovälit tarpeeksi tiheinä. Kansalaisten luottamus joukkoliikenteeseen pitää palauttaa. Ilman toimivaa joukkoliikennettä Suomi pysähtyy, sanoo ministeri Harakka.

Kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen merkittävä tuki

Hallitus esittää kunnille avustusta kävelyä ja pyöräilyä edistäviin infrahankkeisiin yhteensä 43 miljoonaa euroa. Vuodelle 2020 kohdistettaisiin 18 miljoonaa euroa ja vuodelle 2021 25 miljoonaa euroa.

- Koronakevään aikana kaupungit ympäri maailman ovat muokanneet katujaan, että ne olisivat pyöräilijöille viihtyisiä ja turvallisia. Kävely ja pyöräily auttavat meitä vapautumaan fossiilisista polttoaineista. Tätä kehitystä on vahvistettava, ja siksi kävelyyn ja pyöräilyyn suunnataan ennätyssuuri paketti, sanoo ministeri Harakka.

Elvytyspaketissa kymmeniä väylähankkeita

Joukkoliikennetuen sekä kävelyn ja pyöräilyn edistämisen tuen lisäksi hallitus esittää elvytystoimenpiteenä rahoitusta lukuisiin väylähankkeisiin. Nämä toimenpiteet tukevat elinkeinoelämän ja kansalaisten luottamusta talouden toipumiseen.

Hallitus esittää määrärahaa seuraaville hankkeille:

- Perusväylänpidon momentille lisämääräraha 30 milj. euroa, joka käytetään päällystystöihin ja muihin teiden korjauksiin osana koronakriisistä johtuvia elvytystoimenpiteitä.

- 1. Vt 12 / mt 65 Vaitinaron liittymän lisäkaista, Tampere: 1,5 milj. euron valtuus ja 0,1 milj. euron määräraha vuodelle 2020

- Maantie 2986 parantaminen välillä Punkalaidun-Vesilahti: 2,5 milj. euron valtuus ja määräraha

- Vaihteiden vaihtoja ratapihoilla/liikennepaikoilla: 6 milj. euron valtuus ja 3 milj. euron määräraha vuodelle 2020

- Päärataverkon tehostetut ylläpitotoimenpiteet: 7 milj. euron valtuus ja 3 milj. euron määräraha vuodelle 2020

- Heinävaara-Ilomantsi-radan täsmäkorjaukset: 15 milj. euron valtuus ja 1 milj. euron määräraha vuodelle 2020

- Loviisa-Lahti-rautatien tehostettu kunnossapitotyö: 3 milj. euron määräraha vuodelle 2020

- Vt 15 Kotkan sisääntulo, Paimenportin eritasoliittymä: 15,0 milj. euron valtuus ja 0,5 milj. euron määräraha vuodelle 2020

- Vt 8 Turku-Pori -parantaminen Eurajoen kohdalla: 27,1 milj. euron valtuus ja 0,7 milj. euron määräraha vuodelle 2020

- Valtatien 4 Oulu-Kemi liittymien parantaminen Simossa: 20 milj. euron valtuus ja 4,0 milj. euron määräraha vuodelle 2020

- E18 Kt 50 Kehä III parantaminen, 3. vaihe, Askiston kohta ja Vantaankoski Pakkala lisäkaistat: 30,0 milj. euron valtuus ja 3,0 milj. euron määrärahat vuodelle 2020.

- Vt 4 parantaminen välillä Hartola-Oravakivensalmi: 26 milj. euron valtuus ja vuodelle 2020 1,0 milj. euron määräraha

- Kt 68 parantaminen rakentamalla uusi Kolpin ylikulkusilta V-1879, Pedersöre: 5 milj. euron valtuus ja 0,1 milj. euron määräraha vuodelle 2020

- Kuopion ratapihan parantaminen, 1. vaihe ja Kuopion asetinlaitteen uusiminen: 30 milj. euron valtuus ja vuodelle 2020 0,5 milj. euron määräraha

- Saimaan kanavan vedenpinnan nosto: 5 milj. euron valtuus ja 0,1 milj. euron määräraha vuodelle 2020

-Vt 25 Lepin liittymän alikulku mt 111liittymän kohdalla, Karjaa: 3 milj. euron valtuus ja 1 milj. euron määräraha vuodelle 2020

- Kt 68 Edsevö eritasoliittymän parantaminen: 8,2 milj. euron valtuus ja 2,5 milj. euron määräraha vuodelle 2020

- Vt 23 toteuttamattomat hankkeet: 10,5 milj. euron valtuus ja 6,5 milj. euron määräraha vuodelle 2020

- Helsinki-Tampere rataosan peruskorjauksen aloittaminen: 8 milj. euron valtuus ja 0,2 milj. euron määräraha vuodelle 2020

- Ohituskaistojen suunnittelu VT 8 - Vaasa-Kokkola: 1,0 milj. euron määräraha vuodelle 2020

- GigaVaasa - akkuteollisuusalueen liikenneyhteydet: 0,5 milj. euron määräraha vuodelle 2020

- Kaarinan kiertotie Paraistenväylällä - suunnittelu: 0,5 milj. euron määräraha vuodelle 2020

Liikenne- ja viestintävirastolle esitetään 3,4 miljoonan euron lisämäärärahaa Eurocontrolin jäsenmaksun maksamiseen. Toimenpide tukee Air Navigation Services Finland Oy:n (ANS Finland) lennonvarmistustoiminnan selviytymistä koronaviruksesta aiheutuneessa taloustilanteessa.

Hallitus antaa neljänteen lisätalousarvioon liittyvän esityksen lentoliikenteen valvontamaksun muuttamiseksi siten, että vuoden 2020 heinäkuun ja lokakuun maksukausien maksuaikaa pidennettäisiin noin puolella vuodella. Ehdotus on osa hallituksen esittämiä COVID-19-tartuntatautiepidemian vuoksi liikenteen sektorilla toteutettavia kriisitoimenpiteitä. Ehdotus vähentää lentoliikenteen valvontamaksun vuoden 2020 tulokertymäarviota noin 5,7 miljoonaa euroa.

Teollisille investoinneille rahoitusta

Teollisuuden infrapakettiin sisältyy suuria, työllistäviä investointeja.

Hallitus esittää määrärahaa seuraaville hankkeille:

- Kemin biotuotetehtaan raideyhteydet, Kemin kohta: 10,5 milj. euron valtuus ja vuodelle 2020 1,0 milj. euron määräraha.

- Kontiomäki-Pesiökylä -radan parantaminen: 81,0 milj. euron valtuus ja vuodelle 2020 1,0 milj. euron määräraha.

- Oulu-Kontiomäki -rataosan välityskyvyn parantaminen, 1. vaihe: 23,0 milj. euron valtuus ja vuodelle 2020 1,0 milj. euron määräraha.

- Vt 19 Seinäjoki -Lapua, 1. vaihe: 25,0 milj. euron valtuus ja vuodelle 2020 2,0 milj. euron määräraha.

- Digirata-pilotti: 11,0 milj. euron valtuus ja vuodelle 2020 2,0 milj. euron määräraha. Hankkeessa rakennetaan Kouvola-Kotka/Hamina-rataosuudelle ETCS-testirata (European Train Control System) sekä myöhemmin päätettävään kohteeseen ETCS-laboratorio.

Hallitus teki pöytäkirjamerkinnät siitä, että hankkeet Kemin Ajoksen meriväylän syventäminen sekä Oulu-Kemi-rataosan välityskyvyn parantaminen ja kohtausraiteet aloitetaan vuonna 2021.

Tukea journalismiin ja uutistoimistotoimintaan

Journalismin tukemiseen hallitus esittää 5 miljoonaa euroa tukea vuodelle 2020. Toimenpiteellä tuetaan koronaviruksen takia talousvaikeuksiin joutuneita tiedotusvälineitä. Tukea voisi hakea hankkeisiin, joilla vahvistettaisiin laadukasta paikallista tai alueellista journalismia, tutkivaa journalismia tai tavanomaista perusteellisempien juttukokonaisuuksien tuottamista sekä journalistisen sisällön lisäämistä digitaalisille alustoille.

Kansallisen uutistoimistotoiminnan eli STT:n tukemiseen esitetään 2,5 miljoonan euron lisämäärärahaa. Tuella varmistetaan nykymuotoisen kansallisen uutispalvelun jatkuminen, joka on tärkeä erityisesti alueellisille toimijoille.

Muut määrärahat

Väylävirastolle esitetään 2,75 miljoonan euron määrärahaa käytettäväksi liikenteenohjauksen ja -hallinnan omaisuuden poistojen ja pääomakulujen maksamiseen liikenteenohjausyhtiö Traffic Management Finland Oy:n lunastaessa kyseisen omaisuuden. Määrärahan on tarkoitus mahdollistaa liikenteenohjausyhtiön perustamisvaiheen aikana keskeneräisten, ja sittemmin valmistuneiden, liikenteenohjaukseen ja -hallintaan liittyvien investointihankkeiden siirtämisen valtion kokonaan omistamalle liikenteenohjausyhtiölle.

Väylävirastolle esitetään 10,9 miljoonan euron lisämäärärahaa radanpidon materiaalivaraston ostamiseen. Radanpidon materiaalivarasto on siirtynyt ulkomaiseen omistukseen. Radanpidon riittävän omavaraisuuden ja varautumisen vuoksi on tarkoituksenmukaista, että Väylävirasto ostaa kriittisten materiaalien varaston omaan hallintaansa.

Ilmatieteen laitoksen toimintamenoihin esitetään 225 000 euroa lisämäärärahaa. Tämä määräraha on tarkoitus käyttää Mikkelin ja Seinäjoen lentoasemien lentosäähavaintojärjestelmien siirtämiseen Ilmatieteen laitoksen omistukseen sekä kyseisten järjestelmien uusimiseen.

Lisätietoja:

ministeri Harakan haastattelupyynnöt: ministerin erityisavustaja Matti Sadeniemi, p. 040 586 7234

ministerin erityisavustaja Ilkka Hamunen, p. 050 478 1027

yksikön johtaja Sanna Ruuskanen, p. 050 376 2377

yksikön johtaja Timo Kievari (väylähankkeet), p. 040 059 3706


* Tiedotetta korjattu 2.6. klo 23.30. Muutettu sana myönnetään -> esitetään.