Lisää valinnanvaraa katsastamiseen

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 12.12.2013 13.39
Tiedote

Katsastuspalvelujen tarjonta ja saatavuus paranevat sekä katsastustoiminnan tehokkuus paranee. Lisäksi pitkällä tähtäimellä uudistuksen nähdään vaikuttavan myönteisesti myös kuluttajien katsastuksesta maksamiin hintoihin. Lakimuutoksella halutaan helpottaa myös alalle tuloa.

Hallitus esitti katsastuslain vahvistamista 12. joulukuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina 13. joulukuuta. Katsastuslain on tarkoitus tulla voimaan 1. heinäkuuta ja lain ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä 1.1.2015.

Katsastuslain muutoksella erotetaan raskaan ja kevyen kaluston katsastustoimiluvat toisistaan. Jatkossa esimerkiksi katsastustoimiluvan hankkiville autokorjaamoille on mahdollisuus suorittaa ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksia. Tämä antaa auton omistajille mahdollisuuden hoitaa tarvittaessa huolto ja katsastus yhden luukun periaatteella. Jatkossa auton mahdollista jälkitarkastusta ei enää sidota alkuperäiseen katsastustoimipaikkaan.

Esimerkiksi autokorjaamo tai vahinkotarkastustoimintaa harjoittava yritys voi saada vain määräaikaiskatsastusluvan. Ajoneuvoihin liittyvä muu toiminta on kuitenkin organisoitava katsastustapahtumasta erilleen ja aina saatavilla tulee olla myös pelkkä katsastustoimenpide.

Korjaus- ja huoltotoiminnan sekä katsastuksen välillä tulee olla tiukka raja. Katsastaja ei saa katsastaa omia tai lähipiirinsä autoja eikä itsensä korjaamia ajoneuvoja. Katsastus on jatkossa organisoitava erilleen saman yrityksen muusta toiminnasta. Näillä toimilla varmistetaan katsastuksen riippumattomuus.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi myöntää katsastukseen oikeuttavat toimiluvat, jotka ovat voimassa toistaiseksi. Trafi valvoo sekä yksittäisen katsastusaseman että katsastajan toimintaa seuraamalla mm. hylkäysprosentteja. Trafi tekee valvontakäyntejä katsastuspaikoille ja voi ottaa hyväksytyn tai hylätyn auton uudelleen omaan tarkasteluunsa.

Laki velvoittaa Liikenteen turvallisuusviraston perustamaan julkisen rekisterin, joka toimii internetissä. Rekisteristä voi ennalta tarkistaa tiedot katsastusta tarjoavien yritysten palveluista ja hinnoista.

Kevyen ja raskaan kaluston määrittelyä laki muuttaa niin, että kevyeksi ajoneuvoksi luokiteltavat ajoneuvot saavat enimmillään painaa 3 500 kiloa. Jatkossa kaikki linja-autot luokitellaan kuitenkin painosta riippumatta raskaiksi ajoneuvoiksi.

Syrjäisimmille seuduille on tulossa lievennyksiä raskaankaluston katsastuslupavaatimuksiin. Tällä halutaan varmistaa raskaan kaluston katsastuspalveluiden riittävä saatavuus myös syrjäseuduilla.

Lisätietoja:
liikenneneuvos Kari Saari, p. 0295 34 2557, erityisavustaja Sarianne Hartonen, p. 0295 34 2325