Lisää vähäpäästöisiä ajoneuvoja Suomen teille – EU-direktiivi toimeenpanoon elokuussa

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 15.7.2021 14.15 | Julkaistu suomeksi 15.7.2021 klo 17.31
Tiedote
Sähköbussit latauksessa (Kuva: Mika Pakarinen / Keksi Agency)
Sähköbussit latauksessa (Kuva: Mika Pakarinen / Keksi Agency)

Tasavallan presidentti vahvisti lain ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista 15. heinäkuuta 2021.  Laki velvoittaa kuntia ja valtiota hankkimaan tietyn osuuden vähä- ja nollapäästöisiä ajoneuvoja, kun ne tekevät uusia hankintoja. Laki tulee voimaan 2. elokuuta 2021.  

Lailla pannaan täytäntöön EU:n puhtaita ajoneuvohankintoja koskevan direktiivin vaatimukset. Laki koskee esimerkiksi kuntien, valtion tai seurakuntien ostamia ajoneuvoja ja liikennepalveluita kuten koulukuljetuksia, jätteiden keruuta, paikallisliikenteen bussipalveluiden ostoja ja Kelan kuljetuksia. Lisäksi lailla säädellään käyttöoikeussopimuksella tehtyjä hankintoja.

- Julkisista kuljetuksista tulee vähäpäästöisiä jo lähivuosina, kun merkittävä osa valtion ja kuntien hankkimasta liikenteestä kulkee sähköllä tai kaasulla. Lain valmistelussa on huomioitu alueellisia eroja vaikkapa latausinfran saatavuudessa. Lainsäädäntö tukee EU:n tavoitetta olla hiilineutraali vuonna 2050 ja on osa hallituksen fossiilittoman liikenteen ohjelmaa, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Laissa on huomioitu alueellinen oikeudenmukaisuus. Kuntien osalta ympäristöystävällisten hankintojen vähimmäisosuuksia on porrastettu kunnittain perustuen etäisyyksiin, alueiden taloudellisiin valmiuksiin ja latauspisteiden saatavuuteen. Etelässä kunnille on tiukemmat vaatimukset kuin pohjoisessa. Lisäksi 17 isolle kaupungille on tiukemmat vaatimukset. Nämä kaupungit ovat Espoo, Helsinki, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Oulu, Pori, Rovaniemi, Seinäjoki, Tampere, Turku, Vaasa ja Vantaa. Laki korvaa ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa annetun lain.

Vaatimukset jaettu kolmeen ajoneuvoluokkaan

Vähä- ja nollapäästöisten hankintojen vähimmäisvaatimukset on jaoteltu kolmeen eri ajoneuvoluokkaan eli henkilöautot ja kevyet hyötyajoneuvot, kuorma-autot ja linja-autot. Velvoitteet on jaettu kahdelle hankinta-ajanjaksolle eli 2.8.2021-2025 ja 2026-2030.

Vaatimuksia sovelletaan, kun hankintayksikkö ostaa, vuokraa, leasing-vuokraa, maksaa osamaksulla ajoneuvon tai hankkii tiettyjä liikennepalveluita. Sääntely koskee uusia hankintoja.

1. Henkilöautot ja kevyet hyötyajoneuvot - sähköautojen osuus nousee

• Suomen on direktiivin mukaan varmistettava, että kummankin hankinta-ajanjakson aikana 38,5 prosenttia henkilö- ja pakettiautohankinnoista on ympäristöystävällisiä.

• Ensimmäisellä hankinta-ajanjaksolla ympäristöystävälliseksi henkilöautoksi ja kevyeksi hyötyajoneuvoksi katsotaan enintään 50 CO2 g /km päästöinen ajoneuvo eli lataushybridi tai täyssähköauto.

• Toisella hankinta-ajanjaksolla ympäristöystävälliseksi henkilöautoksi ja kevyeksi hyötyajoneuvoksi katsotaan 0 CO2 g /km päästöinen ajoneuvo eli täyssähköauto.  

• Eri maakuntiin kuuluvilla kunnilla on eri vähimmäisosuudet.

2. Kuorma-autot - ympäristöystävällinen ajoneuvo kulkee biopolttoaineella, sähköllä, kaasulla tai vedyllä

• Suomen on direktiivin mukaan varmistettava, että kuorma-autojen hankinnoista ensimmäisellä hankinta-ajanjaksolla 9 prosenttia ja toisella hankinta-ajanjaksolla 15 prosenttia on ympäristöystävällisiä.

• Puhtaaksi kuorma-autoksi luokitellaan vaihtoehtoisella polttoaineella eli biopolttoaineella, sähköllä, kaasulla tai vedyllä kulkeva auto.  

• Eri maakuntiin kuuluvilla kunnilla on eri vähimmäisosuudet.

3. Linja-autot - lisää täyssähköbusseja

• Suomen on direktiivin mukaan varmistettava, että uusista linja-autohankinnoista ensimmäisellä hankinta-ajanjaksolla 41 prosenttia ja toisella hankinta-ajanjaksolla 59 prosenttia on ympäristöystävällisiä.

• Vaatimukset koskevat ainoastaan paikallisliikenteen busseja.

• Ympäristöystävälliseksi linja-autoksi määritellään ajoneuvo, joka kulkee vaihtoehtoisella polttoaineella kuten sähkö, vety, kaasu tai biopolttoaine.

• Kummankin hankinta-ajanjakson aikana puolet ympäristöystävällisistä linja-autoista tulee olla täyssähköbusseja eli ensimmäisellä jaksolla 20,5 prosenttia ja toisella jaksolla 29,5 prosenttia. Tämä tavoite on porrastettu alueelliset erot huomioiden.

Mitä direktiivi ei koske?

Laki ei koske kaukoliikenteen linja-autoja, eikä maa- ja metsätaloudessa käytettäviä ajoneuvoja tai kaksi- ja kolmipyöräisiä ajoneuvoja. Sääntelyä ei sovelleta esimerkiksi hälytysajoneuvoihin, asevoimien ajoneuvoihin ja rakennustyömaiden ajoneuvoihin. Myös pyörätuolinkäyttäjille tarkoitetut M1-luokan ajoneuvot on vapautettu vaatimuksista.

Mitä seuraavaksi?

Laki tulee voimaan 2. elokuuta 2021, jolloin myös direktiivin velvoitteet tulevat voimaan. Laki koskee hankintoja, joissa hankintamenettely aloitetaan lain voimaan tulon jälkeen.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom valvoo lain noudattamista. Valvonta perustuu hankintalainsäädännön edellyttämään jälki-ilmoitukseen.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Pinja Oksanen, p. 0295 342 182, pinja.oksanen(at)lvm.fi

erityisasiantuntija Maria Hyvönen, p. 0295 342 090, maria.hyvonen(at)lvm.fi