Linja-autoliikennetyöryhmä selvitti joukkoliikenteen toteuttamisvaihtoehtoja

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 10.5.2012 14.55
Tiedote

Linja-autoliikenteen kehittämistä selvittäneen työryhmän mukaan joukkoliikenne voidaan järjestää joko markkinaehtoisesti tai EU:n palvelusopimusasetuksen mukaisin mallein julkisen tuen avulla. Työryhmä on selvittänyt erilaisia malleja linja-autoliikenteen järjestämiseen joukkoliikennelain siirtymäajan jälkeen.

Työryhmä esittää, että EU:n palvelusopimusasetuksen (PSA) yleisen säännön käyttöönottoa ei ryhdytä valmistelemaan eikä lisäselvityksiä asiasta tehdä. EU-lainsäädännössä niin sanotulla yleisellä säännöllä voidaan poikkeustapauksissa säädellä markkinaehtoista liikennettä. Yleisellä säännöllä voidaan määritellä matkalipun enimmäishinta tietylle matkustajaryhmälle. Liikennöitsijälle korvattaisiin lipputuottojen ja liikennöintikustannusten ero.

Ministeri Merja Kyllönen kiittää työryhmän perusteellisesta selvityksestä.
- Selvityksessä on tutkittu erilaisia vaihtoehtoja ja siinä annetut suositukset ovat hyvä pohja joukkoliikenteen kehittämiselle, jota on jatkettava matkustajien tarpeista lähtien. Seutulipuista löytyy ratkaisu yhdessä alan kanssa. Yleistä sääntöä ei ole syytä ryhtyä valmistelemaan, toteaa ministeri Kyllönen.

Työryhmän selvitykseen sisältyy suosituksia sekä markkinaehtoisten että palvelusopimusasetukseen perustuvien mallien käytöstä. Selvityksen liitteenä on reittiliikennelupien käsittelyä koskeva ohje toimivaltaisten viranomaisten käyttöön.

Toimivaltaisia viranomaisia ovat yhdeksän alueellista ELY-keskusta ja 26 kuntaa tai kuntayhtymää. Toimivaltainen viranomainen tekee ratkaisun siitä, tarvitaanko joukkoliikenteen palvelutason toteuttamiseen julkista tukea vai syntyykö riittävät, luotettavat palvelut markkinaehtoisesti.

Työryhmä esityksen mukaan jatkoselvityksiä tarvitaan lippu- ja maksujärjestelmistä. Uuden yhteiskäyttöisen lippu- ja maksujärjestelmän kehittämisperiaatteiden tulee perustua suurimpien käyttäjäryhmien tarpeisiin. Ministeri Kyllönen on antanut Liikennevirastolle tehtäväksi käynnistää jatkoselvitys siitä, mitä lippu- ja maksujärjestelmiä voidaan hyödyntää markkinaehtoisessa liikenteessä.

Linja-autoliikenteen kehittämistä selvittänyt työryhmä luovutti ehdotuksensa liikenne- ja viestintäministeriölle torstaina 10. toukokuuta.

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti työryhmän selvittämään reittiliikennelupien myöntämiseen liittyviä kysymyksiä. Työryhmän tehtävänä oli käsitellä erityisesti markkinaehtoisen reittiliikenteen toimintaedellytyksiä.

Nykymuotoinen linja-autoliikenne on järjestettävä uudelleen kun joukkoliikennelain mukaiset siirtymäajan liikennöintisopimukset lakkaavat 30.6.2014-2.12.2019 välisenä aikana. Suuri osa siirtymäajan liikennöintisopimuksista päättyy 30.6.2014.

Linja-autoliitto ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto, AKT jättivät raporttiin eriävän mielipiteen.

Lisätietoja: työryhmän puheenjohtaja, Liikennemarkkinat-yksikön päällikkö Tero Jokilehto, p. 029 534 2568, liikenne- ja viestintäministeriö

Työryhmän raportti on liikenne- ja viestintäministeriön verkkosivuilla tiedotteen liitteenä.