Arbetsgruppen för busstrafik redde ut olika alternativ för kollektivtrafiken

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 10.5.2012 14.55 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.41
Pressmeddelande

Enligt arbetsgruppen som gjort en utredning om utvecklingen av busstrafiken, kan kollektivtrafiken endera ordnas på marknadsvillkor eller med offentligt stöd enligt modellerna i EU:s förordning om trafikavtal. Arbetsgruppen har rett ut olika modeller för att ordna busstrafiken efter att övergångsperioden i kollektivtrafiklagen avslutas.

Arbetsgruppen föreslår att man inte börjar bereda ibruktagandet av den allmänna regeln i EU:s förordning om trafikavtal (PSA) och att man inte heller gör tilläggsutredningar i ärendet. Med den så kallade allmänna regeln i EU-lagstiftningen i fråga kan man i undantagsfall reglera trafik som annars sker på marknadsvillkor. Med den allmänna regeln kan man fastställa pristak för biljetter för vissa passagerargrupper. Bussbolaget skulle då få ersättning för skillnaderna mellan inkomsterna från biljettförsäljningen och utgifterna för busstrafiken.

Minister Merja Kyllönen tackar arbetsgruppen för den grundligt genomförda utredningen.
- I utredningen har man sett på olika alternativ och de rekommendationer som ges i den är en bra grund för att utveckla kollektivtrafiken, som ska fortsätta utgående från resenärernas behov. Vad gäller regionbiljetterna finner man en lösning tillsammans med branschen. Det finns ingen orsak att börja bereda den allmänna regeln, konstaterar minister Kyllönen.

Arbetsgruppens utredning innehåller rekommendationer både för modeller som baserar sig på marknadsvillkor och modeller som baserar sig på förordningen om trafikavtal. Som en bilaga till utredningen finns anvisningar för hur behöriga myndigheter ska hantera av linjetrafiktillstånd.

Nio regionala Närings-, trafik- och miljöcentraler och 26 kommuner eller samkommuner är behöriga myndigheter. Den behöriga myndigheten avgör om man behöver offentligt stöd för att servicenivån på kollektivtrafiken ska uppnås eller om tillräcklig, pålitlig service uppstår på markandsvillkoren.

Enligt arbetsgruppens förslag behövs fortsatta utredningar om biljett- och betalningssystem. Utvecklingsprinciperna för det nya interoperabla biljett- och betalsystemet ska baseras på de största användargruppernas behov. Minister Kyllönen har gett Trafikverket i uppgift att inleda en fortsatt utredning om vilket biljett- och betalningssystem som kan utnyttjas i trafik på marknadsvillkor.

Arbetsgruppen som gjort en utredning om utvecklingen av busstrafiken överlämnade sitt förslag åt kommunikationsministeriet torsdagen den 10 maj.

Kommunikationsministeriet tillsatte en arbetsgrupp för att reda ut frågor som gäller beviljandet av linjetrafiktillstånd. Arbetsgruppens uppgift är särskilt att se på verksamhetsförutsättningarna för en linjebaserad trafik på marknadsvillkor.

Den nuvarande linjebaserade trafiken måste omorganiseras som en följd av att trafikeringsavtalen för övergångsperioden enligt kollektivtrafiklagen upphör att gälla 30.6.2014-2.12.2019 Den största delen av trafikeringsavtalen för övergångsperioden upphör att gälla den 30 juni 2014.

Bussförbundet och Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT lämnade avvikande åsikter till rapporten.

Ytterligare information: arbetsgruppens ordförande Tero Jokilehto, enhetschef, enheten för transportmarknad, tfn 029 534 2568, kommunikationsministeriet.