Lindén: Nettiyhteisöjä rohkaistava reagoimaan vaaran merkkeihin

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 25.9.2008 13.38
Tiedote

Viestintäministeri Suvi Lindén pitää tärkeänä nettiyhteisöjen omaa aktiivisuutta toimia tilanteissa, joissa huomataan vaaran merkkejä ja poikkeuksellista käyttäytymistä.

- On lisättävä entisestään vuoropuhelua siitä, miten nettiyhteisöjen omia käytännesääntöjä voidaan parantaa ja reagointia nopeuttaa, Lindén totesi puheessaan Finnet-liiton päivillä Ikaalisissa 25. syyskuuta. Vapaaehtoisesti sovituin käytännesäännöin voidaan Lindénin mukaan saavuttaa paljon.

Tarvittaessa Lindén on valmis myös tarkentamaan säännöksiä: - Jokelan ja Kauhajoen tapaukset herättävät oikeutetusti tarpeen vähintäänkin lainsäädännön hienosäädölle. Olen siihen valmis, mikäli puutteita käynnissä olevassa työssä ilmenee.

Jokela-surmien jälkeen käytiin laajaa keskustelua internetin sisältöjen valvonnasta ja median itsesääntelystä. Moni asia on Lindénin mukaan myös edennyt.

- Viestinnän näkökulmasta on arvioitava lainsäädännön toimivuus sekä toimet media- ja internet-alan itsesääntelyn ja etiikan parantamiseksi.

- Internetin sisältöjen osalta lainsäädäntö on Suomessa melko hyvässä kunnossa. Internetissä säännöllisesti ilmestyviä verkkojulkaisuja säädellään sananvapauslailla samaan tapaan kuin muitakin julkaisuja, esimerkiksi lehtiä. Viestinnän välittäjän tai tallentajan vastuuvapaudesta säädellään sähkökauppalaissa, Lindén summasi.

Sääntely koskee rikollisia sisältöjä. Rikoksen ehkäisemiseksi poliisi voi saada henkilö- tai tunnistamistietoja poliisilain nojalla.

- Mediamaisema ja viestintäkäyttäytyminen ovat viime vuosina voimakkaasti muuttuneet. Mielestäni Kauhajoen järkyttävät tapahtumat vaativat ja oikeuttavat koko viestintäalan arvioimaan omaa toimintaansa aidosti ja kriittisesti.

- Vaikka internet on globaali ilmiö ja vaikeasti kontrolloitavissa, emme saa alistua elämään sen armoilla. Kaikkien viestintäalan toimijoiden on kannettava yhteiskuntavastuunsa silloin kun sen aika on, viestintäministeri korosti.

Erityisen tärkeänä Lindén pitää vanhempien, vapaaehtoisjärjestöjen ja viranomaisten mahdollisuutta olla läsnä niillä foorumeilla, joilla nuoret itse netissä liikkuvat. Tämä edellyttää uudenlaista ymmärrystä, osaamista ja asennetta.

- Vastuullisille aikuisille täytyy antaa valmiuksia tähän. Samalla on osoitettava taho jonne he voivat ilmoittaa tilanteista, joihin on syytä puuttua.


Lisätietoja

erityisavustaja Aleksi Randell, puh. 0400 500 822