Lindén: Communities på nätet bör uppmuntras att reagera vid tecken på fara

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 25.9.2008 13.38 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 11.50
Pressmeddelande

Kommunikationsminister Suvi Lindén anser det vara viktigt att communities på nätet själva är aktiva i situationer då de märker tecken på fara och exceptionellt beteende.

- Vi bör ännu mer öka dialogen om hur man kan förbättra mötesplatsernas egna regler för hur man får uppföra sig på webben och göra rektionerna snabbare, konstaterade Lindén i sitt tal på Finnet-förbundets dagar i Ikalis den 25 september. Enligt Lindén kan man nå långt med frivilligt överenskomna regler för hur man ska bete sig.

Vid behov är Lindén också redo att precisera bestämmelserna:
- Händelserna i Jokela och Kauhajoki väcker ett berättigat behov att åtminstone finjustera lagstiftningen. Till det är jag redo, ifall det visar sig finnas brister i det arbete som pågår.

Efter dråpen i Jokela fördes en bred diskussion om övervakning av innehållet på webben och om mediets självreglering. Enligt Lindén har många frågor också gått framåt.

- Ur kommunikationssynvinkel bör vi utvärdera hur lagstiftningen fungerar och vilka åtgärder som behövs för att förbättra medie- och internetbranschens självreglering och etik.

- Beträffande innehållen på internet är lagstiftningen i Finland i rätt gott skick. Webbpublikationer som regelbundet ges ut på internet regleras av lagen om yttrandefrihet på samma sätt som andra publikationer, till exempel tidningar. Om ansvarsfrihet för den som förmedlar eller lagrar kommunikation bestäms i lagen om tillhandahållande av informationssamhällets tjänster, konkluderade Lindén.

Regleringen gäller kriminellt innehåll. För att förhindra att brott begås kan polisen med stöd av polislagen få tillgång till person- eller identifieringsuppgifter.

- Medielandskapet och kommunikationsbeteendet har förändrats kraftigt under de senaste åren. Jag anser att de uppskakande händelserna i Kauhajoki kräver och berättigar till att hela kommunikationsbranschen gör en ärlig och kritisk utvärdering av sin egen verksamhet.

- Även om internet är ett globalt fenomen och svårt att kontrollera får vi inte böja oss för att leva på dess villkor. Alla som verkar i kommunikationsbranschen bör bära sitt samhällsansvar då det är tid för det, betonade kommunikationsministern.

Lindén anser det vara särskilt viktigt att föräldrar, frivilligorganisationer och myndigheter har möjlighet att vara närvarande på de mötesplatser där ungdomarna rör sig på nätet. Det förutsätter ett nytt slag av förståelse, kunnande och attityd.

- Ansvarskännande vuxna bör ges färdigheter i detta. Samtidigt bör man anvisa dem ett ställe, där de kan anmäla om situationer som det är skäl att ingripa i.

Ytterligare information
specialmedarbetare Aleksi Randell, tfn 0400 500 822