Liikenteen rahoihin leikkauksia

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 3.4.2014 14.28 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 14.49
Tiedote

Hallitus vahvisti 3.4.2014 valtiontalouden kehykset sekä julkisen talouden suunnitelman vuosille 2015-2018. Liikennepolitiikkaa koskevat päätökset heikentävät liikenneväylien kuntoa. Liikenteen väylärahoituksesta säästetään 100 miljoonaa euroa vuodessa. Vuonna 2012 hyväksytyn liikennepoliittisen selonteon linjausten mukaisesti väyläinvestoinneista piti siirtää 100 miljoonaa euroa vuodessa liikenneverkon pieniin investointeihin ja ylläpitoon vuodesta 2016 alkaen, mutta tästä siirrosta luovutaan. Vuonna 2015 100 miljoonan euron leikkaus kohdistuu suoraan perusväylänpidon rahoitukseen.

Joukkoliikenteen palveluiden oston ja kehittämisen määrärahat vähenevät 5 miljoonalla eurolla vuodessa. Valtionavustus yksityisten teiden kunnossapitoon vähenee 2 miljoonalla eurolla vuodessa.

Hallituskauden vielä aloittamattomat liikennehankkeet toteutetaan sovitusti edellisen vuoden ohjelmoinnin ja kehysten mukaisesti.

Hallitus käynnistää Pisara-radan toteuttamisen ja tähän liittyvän rahoitusmallin valmistelun sekä neuvottelut rahoitusosuuksista.

Malmin lentokenttä otetaan asuntokäyttöön. Valtion toiminnot lopetetaan kenttäalueella mahdollisimman nopeasti, viimeistään vuoteen 2020 mennessä.

Hallitus päätti myös kasvupanostuksista vuosille 2014 ja 2015. Keskeisimmät panostukset liittyvät uutta kasvua ja tulevaisuutta luoviin osaamis- ja innovaatioinvestointeihin sekä nopeasti työllistäviin liikennehankkeisiin. Vuonna 2014 kohdistetaan 20 miljoonaa euroa ja vuonna 2015 30 miljoonaa euroa kertaluonteisiin investointeihin työllisyyden ja kasvun kannalta kriittisimmän liikenneinfrastruktuurin vahvistamiseen. Valtatie 6:n rakentaminen aloitetaan nopeutetusti jo vuonna 2014.

Median innovaatiotukeen on varattu yhteensä 30 miljoonaa euroa vuosille 2014-2016. Tuen tarkoituksena on edistää median sopeutumista digitaaliseen murrokseen.

Yleisradio Oy:n rahoitukseen ei tehdä indeksitarkistusta vuonna 2015. Linjaus perustuu eduskuntaryhmien puheenjohtajien 21.3.2014 tekemään linjaukseen.


Lisätietoja:
hallitusneuvos, yksikön päällikkö Mikael Nyberg, liikennepolitiikan osasto, p. 040 837 8794
ylijohtaja Juhapekka Ristola, viestintäpolitiikan osasto, p. 040 078 8530