Nedskärningar i trafikpengarna

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 3.4.2014 14.28 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.49
Pressmeddelande

Den 3 april 2014 bekräftade regeringen ramarna för statsfinanserna och planen för de offentliga finanserna för åren 2015-2018. Besluten om trafikpolitiken försämrar trafikledernas skick. Man sparar årligen 100 miljoner euro inom finansieringen av trafikleder. I enlighet med riktlinjerna i den år 2012 godkända trafikpolitiska redogörelsen var det avsett att det från trafikledsinvesteringar årligen skulle överföras 100 miljoner euro till små investeringar i och underhåll av trafiknätet från och med 2016, men detta ska slopas. År 2015 kommer en nedskärning om 100 miljoner euro att riktas direkt mot finansieringen av bastrafikledshållningen. Anslag för upphandling och utveckling av kollektivtrafiktjänster minskar med 5 miljoner på årsnivå. Statsunderstöd för underhåll av privata vägar minskar årligen med 2 miljoner euro. Trafikprojekt som ännu inte påbörjats under regeringsperioden genomförs som avtalat enligt föregående års planering och ramar.

Regeringen inleder beredningen av byggandet av Centrumslingan och den anknytande finansieringsmodellen samt börjar förhandla om de finansiella bidragen.

Malms flygfält tas i bostadsbruk. Statens verksamhet på området avslutas så fort som möjligt, senast år 2020.

Regeringen har också beslutat om tillväxtsatsningar för åren 2014 och 2015. De viktigaste satsningarna rör tillväxt- och framtidsskapande investeringar i kompetens och innovationer och trafikprojekt med snabb sysselsättande verkan. År 2014 riktas 20 miljoner euro och 2015 30 miljoner euro till engångsinvesteringar som syftar till att stödja den trafikinfrastruktur som är mest kritisk med tanke på sysselsättning och tillväxt. Anläggningen av riksväg 6 inleds i påskyndad ordning redan 2014.

Under perioden 2014-2016 anvisas det 30 miljoner för innovationsstöd till medierna. Stödet är avsett att främja mediernas anpassning till det digitala genombrottet.

År 2015 görs det ingen indexjustering i finansieringen av Rundradion Ab. Riktlinjen baserar sig på riktlinjen som riksdagsgruppernas ordföranden drog upp den 21 mars 2014.


Ytterligare information:
Mikael Nyberg, regeringsråd, enhetschef, trafikpolitiska avdelningen, tfn 040 837 8794
Juhapekka Ristola, överdirektör, trafikpolitiska avdelningen, tfn 040 078 8530