Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt kasvaneet

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 28.11.2011 12.10 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 14.35
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittisen ohjelman (ILPO) toinen seurantaraportti on valmistunut. Seurannan perusteella liikenteen kasvihuonekaasupäästöt ovat kasvaneet edellisestä vertailukerrasta.

Ennakkoarvion mukaan kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2010 noin 13,25 miljoonaa tonnia. Kioton pöytäkirjan mukaan Suomen tulisi pitää päästönsä vuoden 1990 tasolla, eli liikenteessä noin 12,76 miljoonassa tonnissa.

Liikenteen kasvihuonepäästöjen kasvun syynä näyttäisi olevan ennen kaikkea talouden vilkastuminen ja raskaan liikenteen lisääntyminen. Edes biopolttoaineiden lisääntynyt käyttö ei ole kumonnut liikenteen kasvun vaikutuksia.

Jotta liikennesektori pääsee sille asetettuun tavoitteeseen, tarvitaan lisätoimia erityisesti raskaan liikenteen energiatehokkuuden parantamiseksi sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi. Näillä keinoilla voidaan lieventää kasvavien liikennemäärien haitallista vaikutusta päästöihin.

Taloudelliset ohjauskeinot arvioidaan myöhemmin

ILPO-ohjelma sisältää viisi toimenpidettä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Näistä henkilöautokannan uusiutuminen etenee, mutta toivottua hitaammin. Myös viestintäpolitiikan, lähinnä tietoyhteiskuntapalvelujen kehittämisen, on arvioitu auttavan päästöjen vähentämisessä niin elinkeinotoiminnassa, hallinnossa kuin kansalaisten arjessa.

Liikenteen energiatehokkuuden parantaminen ja kaupunkiseutujen henkilöliikenteen kasvun ohjaaminen ympäristöystävällisempiin kulkumuotoihin puolestaan edellyttävät lisätoimenpiteitä. Raportissa keinoina ehdotetaan muun muassa energiatehokkuussopimuksiin liittyneiden yritysten tukemista sekä satsauksia joukkoliikenteeseen ja liikkumisen ohjaukseen.

ILPO-ohjelman viimeisenä toimenpiteenä on taloudellisen ohjauksen tiukentaminen, mikäli asetettuihin tavoitteisiin ei muuten päästä. Arviointi taloudellisen ohjauksen tarpeellisuudesta on tarkoitus tehdä vuonna 2012.

Suomelle asetetut tavoitteet tiukkenevat edelleen vuoteen 2020. Tuolloin liikenteen kasvihuonepäästöjen tulisi olla 15 prosenttia pienemmät kuin vuonna 2005.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Saara Jääskeläinen, p. 040 015 3745