Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt kasvaneet

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 28.11.2011 14.22 | Julkaistu suomeksi 24.11.2015 klo 10.16
Uutinen

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittisen ohjelman (ILPO) toinen seurantaraportti on valmistunut. Seurannan perusteella liikenteen kasvihuonekaasupäästöt ovat kasvaneet edellisestä vertailukerrasta.

Ennakkoarvion mukaan kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2010 noin 13,25 miljoonaa tonnia. Kioton pöytäkirjan mukaan Suomen tulisi pitää päästönsä vuoden 1990 tasolla, eli liikenteessä noin 12,76 miljoonassa tonnissa.

Liikenteen kasvihuonepäästöjen kasvun syynä näyttäisi olevan ennen kaikkea talouden vilkastuminen ja raskaan liikenteen lisääntyminen. Jotta liikennesektori pääsee sille asetettuun tavoitteeseen, tarvitaan lisätoimia erityisesti raskaan liikenteen energiatehokkuuden parantamiseksi sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi.