Växthusgasutsläppen från trafiken har ökat

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 28.11.2011 14.22 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 10.16
Nyhet

Det klimatpolitiska programmet för kommunikationsministeriets förvaltningsområde (ILPO) har nu fått sin andra uppföljningsrapport. Uppföljningen visar att växthusgasutsläppen har ökat sedan jämförelseåret 2009.

Enligt preliminära uppgifter var utsläppen av växthusgaser från trafiken i Finland år 2010 ca 13,25 miljoner ton. Enligt Kyotoprotokollet ska Finland stabilisera sina utsläpp av koldioxid till 1990 års nivå, vilket i trafiken är ca 12,76 miljoner ton.

Att växthusgasutsläppen från trafiken har ökat anses framför allt bero på att ekonomin har piggnat till och på att den tunga trafiken har tilltagit. För att trafiksektorn ska nå utsläppsmålet behövs ytterligare åtgärder, särskilt för att öka energieffektiviteten inom den tunga trafiken och för att främja kollektivtrafik, gång och cykling.