Liikenteen ja viestinnän vuodenvaihteen 2008–2009 uudistuksia

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 19.12.2008 11.16
Tiedote

Väylämaksut laskevat

Väylämaksujen yksikköhinnat laskevat kaikilla alustyypeillä keskimäärin 1,6 prosenttia vuoden alusta.

Väylämaksun alennus ei muuta maksun määräytymisperusteita, joita ovat muun muassa aluksen käyntikerrat, nettovetoisuus ja jääluokka.

Maksun enimmäismäärä aluskäynnillä on 98 400 euroa. Matkustaja-aluksen väylämaksun enimmäismäärä on kuitenkin 29 620 euroa ja risteilyaluksen 40 640 euroa.


Televisiomaksuun korotus

Televisiomaksu nousee 4,1 prosenttia. Uusi vuosimaksu on 224,30 euroa.

Televisiomaksun voi halutessaan maksaa kuukausittain, jolloin kuukausimaksun hinta on 19,35 euroa. Maksun voi edelleen maksaa myös puolen vuoden (112,85 euroa) tai kolmen kuukauden jaksoissa (57,10 euroa).

Televisiomaksulla rahoitetaan Yleisradio Oy:n toimintaa.


Tieto- ja viestintätekniikan töistä kotitalousvähennys

Tieto- ja viestintätekniikan laitteiden, ohjelmistojen, tietoturvan ja tietoliikenneyhteyksien asennus-, kunnossapito- ja opastustyöt oikeuttavat kotitalousvähennykseen verovuoden 2009 alusta lähtien.

Kotitalousvähennykseen oikeuttavaa työtä on jatkossa esimerkiksi digilaitteen tai antennin asentaminen ja ylläpito sekä tietoliikenneyhteyksien, kuten laajakaistan käyttöönottaminen ja asentaminen.

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä nousee 3 000 euroon. Vähennys myönnetään siltä osin kuin vähennettävä osa kustannuksista ylittää 100 euroa.


Pysäköinti- ja nopeusrajoitusmerkintöihin uudistuksia

Katetun pysäköinnin opastusmerkki otetaan käyttöön Suomessa vuoden 2009 alusta. Vastaava opastusmerkki on käytössä myös muualla Euroopassa.

Vuoden alusta nopeusrajoitusmerkki on mahdollista sijoittaa ajokaistojen yläpuolelle, jolloin rajoitus koskee vain kyseistä kaistaa.

Lisäksi yhdenmukaistetaan parkkihallien ja -talojen pysäköintitilatiedoista kertovia vaihtuvia opasteita (esimerkiksi TÄYNNÄ / TILAA / vapaiden paikkojen määrä). Asetuksen vaatimuksesta poikkeavia opasteita saa kuitenkin käyttää vuoden 2013 loppuun saakka.


Tukea puukuljetusten kannalta tärkeille yksityisteille

Puukuljetukset halutaan turvata lisäämällä parantamisavustusten piiriin uusia puukuljetusten kannalta tärkeitä yksityisteitä. Väliaikainen laki tulee voimaan 1. tammikuuta 2009 ja päättyy 31. joulukuuta 2011.

Suurin osa avustuksista käytetään teiden parantamiseen, kuten ojituksiin, siltojen korjauksiin ja teiden kantavuuden lisäämiseen.

Puukuljetusten kannalta merkittäville yksityisteille jaetaan vuosina 2009-2011 liikennepoliittisen selonteon mukaisesti lisärahoituksena 30 miljoonaa euroa. Muille yksityisteille valtionavustus määrätään entisin ehdoin.


Miehistötuen laajentamiseen odotetaan EU:n komission kantaa

Meriliikenteen miehistökustannusten tukea laajennetaan eräisiin kotimaanliikenteen lastialuksiin sekä hinaajiin ja työntäjiin. Lisäksi ulkomaanliikenteen matkustaja-alusten miehistötuki muuttuu kaikilta osin samanlaiseksi kuin lastialusten tuki.

Tuen piiriin pääsevät sellaiset alukset, jotka ovat vähintään puolet toiminta-ajastaan joko ulkomaanliikenteessä tai kilpailulle alttiissa kotimaan meriliikenteessä. Kotimaan meriliikenteen matkustaja-aluksille tukea ei makseta.

Euroopan komission on hyväksyttävä tuki ennen kuin lait voivat tulla Suomessa voimaan. Komission käsittelyyn arvioidaan kuluvan pari-kolme kuukautta. Tukea aiotaan maksaa kuitenkin takautuvasti 1. tammikuuta 2009 lähtien.


Lisätietoja:

LVM/viestintä