Liikenteen ja viestinnän tulevaisuuskatsaus syntyy joukkoistaen

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 5.5.2014 9.13
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö on avannut luonnoksen tulevaisuuskatsauksensa tausta-aineistoksi avoimeen kommentointiin. Ministeriö toivoo siihen laajasti sidosryhmien ja muiden asiasta kiinnostuneiden näkemyksiä. Kommentointi on avoinna 5.5.-19.5.2014.

Ministeriö valmistelee tulevaisuuskatsausta joukkoistamalla. Tulevaisuuskatsauksen tausta-aineistoa voi kommentoida avoimesti ja vuorovaikutteisesti verkossa wiki-alustalla.

Liikenne- ja viestintäministeriön tulevaisuuskatsauksen tausta-aineistossa on kolme pääteemaa: Edistykselliset palvelut liikenteessä ja viestinnässä, Tieto ja digitalisaatio kilpailuedun lähteinä sekä Infrastruktuuri hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn kasvualustana. Näillä teemoilla on kolme etenemispolkua: edistyvä, uudistuva ja rohkea Suomi.

Kaikki ministeriöt laativat valtioneuvoston kanslian toimeksiannosta tulevaisuuskatsauksen puolueiden käyttöön hallitusneuvotteluita varten. Nyt kommentoitavana olevan tausta-aineiston pohjalta liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee oman hallinnonalansa tulevaisuuskatsauksen valtioneuvoston kanslialle.

Tausta-aineistossa esitetyt vaihtoehtoiset ratkaisuehdotukset eivät ole ministeriön kantoja liikenne- ja viestintäpolitiikan ongelmiin. Tulevaisuuskatsausta ei käsitellä poliittisesti eivätkä ministerit osallistu sen valmisteluun.

Tulevaisuuskatsauksen tausta-aineisto löytyy verkosta osoitteesta http://bit.ly/1ngWHzo

Lisätietoja:

kansliapäällikkö Harri Pursiainen, p. 0295 34 2389
liikenneneuvos, johtava asiantuntija Petri Jalasto, p. 0295 34 2509