Framtidsöversikt över trafiken och kommunikationen tillkommer genom crowdsourcing

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 5.5.2014 9.13 | Publicerad på svenska 24.11.2015 kl. 14.49
Pressmeddelande

Kommunikationsministeriet har lagt ut ett utkast till sin framtidsöversikt i form av bakgrundsmaterial för allmän kommentering. Ministeriet önskar att många intressentgrupper och andra som är intresserade av saken framför sina åsikter. Man kan lämna kommentarer den 5-19 maj 2014.

Ministeriet bereder framtidsöversikten med hjälp av crowdsourcing. Bakgrundmaterialet till framtidsöversikten kan kommenteras fritt och interaktivt på en wiki-plattform på nätet.

Bakgrundsmaterialet till kommunikationsministeriets framtidsöversikt innehåller tre huvudteman: Progressiva tjänster inom trafiken och kommunikationen, information och digitalisering som källa för konkurrensfördelar samt infrastruktur som tillväxtplattform för välfärd och konkurrenskraft. Dessa teman framskrider i tre riktningar: progressivitet, förnyelse och ett djärvt Finland.

Alla ministerier utarbetar på uppdrag av statsrådets kansli en framtidsöversikt för partiernas bruk under regeringsförhandlingarna. Utifrån bakgrundsmaterialet som nu kan kommenteras bereder kommunikationsministeriet en framtidsöversikt över sitt eget förvaltningsområde för statsrådets kansli.

De alternativa lösningsförslagen som presenteras i bakgrundsmaterialet utgör inte ministeriets synpunkter på kommunikationspolitikens problem. Framtidsöversikten behandlas inte politiskt och ministerierna deltar inte i dess beredning.

Ytterligare information:
Harri Pursiainen, kanslichef, tfn 0295 34 2389
Petri Jalasto, trafikråd, ledande sakkunnig, tfn 0295 34 2509