Liikenteen ja viestinnän digitaalisten palvelujen esteettömyyttä lisänneen toimenpideohjelman loppuraportti julki

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 31.3.2022 15.20 | Julkaistu suomeksi 31.3.2022 klo 15.25
Tiedote
Mies selaa tablettia kotona. (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)
Mies selaa tablettia kotona. (Kuva: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)

Liikenteen ja viestinnän digitaaliset palvelut esteettömiksi -toimenpideohjelman loppuraportti julkaistiin 31.3.2022. Vuonna 2021 päättyneellä ohjelmalla lisättiin liikenteen ja viestinnän palveluiden käytettävyyttä ja parannettiin tietoisuutta esteettömyyden merkityksestä.

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi toukokuussa 2017 hallinnonalalleen toimenpideohjelman "Liikenteen ja viestinnän digitaaliset palvelut esteettömiksi. Toimenpideohjelma 2017-2021". Ohjelmaa ovat toteuttaneet ministeriön lisäksi Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Väylävirasto ja Ilmatieteen laitos. Ohjelman loppuraportti laadittiin yhdessä virastojen ja Ilmatieteen laitoksen kanssa.

Toimenpideohjelma jakautui viiteen kokonaisuuteen:

1. Esteettömyyden huomioon ottaminen liikenteen ja viestinnän hallinnonalalla sen jokapäiväisessä työssä.

2. Lainsäädännön selkeyttäminen ja ohjeistuksen päivittäminen.

3. Esteettömyystietojen määrittelyn ja saatavuuden parantaminen sekä liikkumispalveluiden tuottajien tietoisuuden lisääminen.

4. Niiden henkilöiden arjen helpottaminen, jotka eivät vielä pysty käyttämään sähköisiä palveluita ja ovat vaarassa syrjäytyä.

5. Virastojen tutkimuksen suuntaaminen sähköisten palveluiden ja uusien mediapalveluiden helppokäyttöisyyden ja esteettömyyden edistämiseen sekä uusien entistä helppokäyttöisempien palveluiden kehittämiseen ja kokeiluihin esineiden internetin ja robotisaation avulla.

Lainsäädäntöä selkeytettiin ja tietoisuutta lisättiin

Toimenpideohjelma sisälsi yhteensä 20 erilaista toimenpidettä. Niistä keskeisenä toimenpiteenä oli lainsäädännön selkeyttäminen ja ohjeistuksien päivittäminen. Ministeriö on ohjelman aikana valmistellut useita lainsäädäntöhankkeita, joiden yhteydessä on pyritty lisäämään esteettömyyttä tai arvioimaan hankkeen vaikutuksia yhdenvertaisuuteen. Ohjelman aikana parannettiin myös esteettömyystietojen määrittelyä ja saatavuutta sekä liikkumispalveluiden tuottajien tietoisuutta esteettömyydestä.

Liikenteen ja viestinnän hallinnonalan virastot ovat panostaneet digitaalisten palveluiden tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Esimerkiksi Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin julkaisemissa tutkimuksissa on selvitetty keinoja, joilla automaattisten ajoneuvojen ja älykkäiden liikennepalveluiden avulla voidaan parantaa iäkkäiden ja toimintarajoitteisten henkilöiden mahdollisuuksia käyttää digitaalisia liikenteen palveluita. Hallinnonalan virastojen tulee myös jatkossa tarjota tietoa vaihtoehtoisista palveluista niille, jotka eivät pysty käyttämään sähköisiä palveluita ja ovat näin vaarassa syrjäytyä.

Mitä seuraavaksi?

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti syksyllä 2021 toimenpideohjelman jatkosuunnitelmaksi työryhmän, jonka tehtävänä on panna täytäntöön valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman esteettömyystoimenpiteet. Tarkoituksena on parantaa digitaalisten palveluiden lisäksi myös liikenteen ja viestinnän fyysisten palveluiden esteettömyyttä.

Lisäksi ministeriö suunnittelee yhdessä Traficomin kanssa viranomaisseurantaa audiovisuaalisten sisältöpalveluiden esteettömyydestä. Seurannassa olisivat esimerkiksi ääni- ja tekstitysvelvollisuudet.

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Mikael Åkermarck, p. 040 053 3847, mikael.akermarck(at)gov.fi

suunnittelija Roosa Patrakka, p. 050 431 7036, roosa.patrakka(at)gov.fi

ylitarkastaja Sakari Jarva, p. 050 571 7932, sakari.jarva(at)gov.fi

yksikön johtaja Sini Wirén, p. 040 507 0916, sini.wiren(at)gov.fi