Liikenteen hinnoittelu ja merenkulun väylämaksut kokonaistarkasteluun

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 12.10.2012 9.46
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut liikennepoliittisen selonteon linjausten mukaisesti työryhmän selvittämään liikennemuotojen hinnoittelun kehittämistä. Työryhmän tehtävänä on laatia kaikkia liikennemuotoja koskeva maksujen ja verojen kokonaistarkastelu ja määritellä pitkän aikavälin strategia hinnoittelulle.

Hinnoittelun eli liikenteen vero- ja maksupolitiikan avulla voidaan ohjata ja tehostaa liikennejärjestelmän käyttöä, kerätä rahoitusta valtiolle, parantaa turvallisuutta, vähentää ympäristöhaittoja sekä rahoittaa liikennejärjestelmän ylläpitoa ja kehittämistä.

Työryhmä tarkastelee tie-, rautatie-, lento- ja meriliikenteen hinnoittelua. Tieliikenteen osalta tarkastelu tapahtuu jo käynnissä olevassa Oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä selvittävässä työryhmässä.

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut erillisen työryhmän valmistelemaan merenkulun väylämaksujen uudistamista.

Väylämaksu on valtion perimää veroa, joka on mitoitettu niin, että tulot kattavat julkisten kulkuväylien ja turvalaitteiden rakentamisen, ylläpidon ja hoidon. Väylämaksulakia sovelletaan Suomen vesialueella kauppamerenkulkua harjoittaviin aluksiin. Väylämaksua on suoritettava, kun alus saapuu ulkomailta Suomeen tai aluksen saapuessa suomalaisesta satamasta suomalaiseen satamaan.

Ministeriössä valmistellaan parhaillaan meriliikennestrategiaa ja lentoliikennestrategiaa. Hinnoittelua koskevien työryhmien työ liitetään osaksi näitä strategioita.

Liikenteen hinnoittelun kokonaistarkastelun työryhmän puheenjohtajina toimivat liikenneneuvos Tuomo Suvanto ja liikenneneuvos Seppo Öörni. Työryhmän toimikausi on 11.10.2012-31.3.2014.

Merenkulun väylämaksujen uudistamista valmistelevan työryhmän puheenjohtajina toimivat liikenneneuvos Tuomo Suvanto ja hallitusneuvos Pekka Kouhia. Työryhmän toimikausi on 11.10.2012-30.6.2013.

Lisätietoja:
liikenneneuvos Tuomo Suvanto, p. 0295 34 2403
liikenneneuvos Seppo Öörni, p. 0295 34 2545
hallitusneuvos Pekka Kouhia, p. 0295 34 2612