Liikenneviraston toiminta ja osaaminen arvioidaan

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 12.6.2013 10.52
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö on tilannut ulkoisen arvioinnin Liikennevirastosta. Arvioinnissa keskitytään Liikenneviraston ydintehtävien osaamiseen sekä vuonna 2010 toteutetun virastouudistuksen tavoitteiden toteutumiseen.

Ulkoisella arvioinnilla pyritään selvittämään, miten virastouudistus on toteutunut noin kolmen vuoden aikana, miten uudistuksessa arvioitujen riskien hallinta on onnistunut ja miten Liikennevirasto on omaksunut uuden roolinsa. Lisäksi arvioidaan sitä miten liikenne- ja viestintäministeriön ohjaus on tukenut virastoa uudessa tilanteessa. Myös Liikenneviraston osaamista ja resursseja sen keskeisissä tehtävissä arvioidaan.

Arvioinnin ohella tuotetaan ehdotuksia Liikenneviraston toiminnan ja osaamisen kehittämiseksi sen keskeisissä tehtävissä. Huomioita kiinnitetään erityisesti innovatiivisten toimintatapojen edistämiseen väylähankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Arviointitietoa kerätään laaja-alaisesti haastattelemalla Liikenneviraston ja sen keskeisten sidosryhmien edustajien asiantuntijoita. Arvioinnin yhteydessä toteutetaan myös Liikenneviraston henkilöstölle suunnattu kysely sekä laajemmalle sidosryhmäjoukolle suunnattu kysely. Arvioitsijoiden käytössä on kattava dokumenttiaineisto virastouudistusta edeltävältä ja uudistuksen jälkeiseltä ajalta.

Ulkoisen arvioinnin tekee Ramboll Management Consulting Oy.

Työn tulee olla valmis 20.12.2013.

Lisätietoja:
yksikön päällikkö Sabina Lindström, p. 0295 34 2576
liikenneneuvos Riitta Virén, p. 0295 34 2485