Liikenneturvan roolia selkeytetään

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 13.5.2014 14.30
Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt lainsäädäntöhankkeen, jonka tavoitteena on kehittää ja selkeyttää Liikenneturvan roolia varsinaista viranomaistoimintaa täydentävänä tieliikenteen turvallisuuden edistäjänä.

Hanke pohjautuu selvitysmies Matti Roineen syksyllä 2013 tekemään tieliikenteen turvallisuustoiminnan työnjakoa koskevaan selvitykseen. Tavoitteena on selkeyttää ja tehostaa tieliikenteen turvallisuustoiminnan hallintoa ja ohjausta sekä varmistaa, että toimijoiden tehtävät eivät ole päällekkäisiä.

Liikenneturvaa kehitetään julkisoikeudellisena yhdistyksenä. Tavoitteena on keskittää Liikenneturvan toimintaa sen vahvoille osaamisalueille eli viestintään, kampanjointiin, valistukseen ja koulutukseen.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille keskitetään tieliikenteen turvallisuustoimintojen koordinointia ja kehittämisvastuuta.

Hankkeella on yhtymäkohta myös sosiaali- ja terveysministeriön liikennevakuutuslainsäädännön kokonaisuudistuksen valmisteluun, mikä vaikuttaa myös Liikenneturvan rahoitusmalliin. Rahoituksen muuttuminen valtionavustukseksi, ja sen myöntämisen siirtyminen liikennehallinnon tehtäväksi, edellyttää Liikenneturvan ohjausmallin uudistamista.

Liikenneturva on julkisoikeudellinen yhteisö, jonka tehtävänä on edistää tieliikenteen turvallisuutta. Sen toiminta rahoitetaan liikennevakuutusmaksun yhteydessä kerättävällä liikenneturvallisuusmaksulla.

Lisätietoja: yli-insinööri Marcus Merin, p. 0295 342 374