Liikenneturvallisuuden ja kestävän liikkumisen edistämiseen myönnettiin valtionavustusta läpi Suomen

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 7.2.2024 13.07
Tiedote
Keltatakkinen pyöräilijä ylittää katua lumisessa maisemassa
Pyöräilijä ylittää katua talvella Joensuussa (Kuva: Shutterstock/LVM9

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt valtionavustusta liikkumisen ohjauksen ja liikenneturvallisuuden hankkeisiin sekä kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmiin kunnille ja muille toimijoille yhteensä liki 1,5 miljoonalla eurolla. Avustuksilla tuetaan kestäviä ja aktiivisia liikkumistottumuksia ja parannetaan liikenneturvallisuutta. 

Traficom myönsi valtionavustuksia vuodelle 2024 yhteensä 51 hankkeelle ympäri Suomen.

”Avustuksilla tuetaan turvallista ja aktiivista liikkumista kaikkialla Suomessa. Hankkeet tukevat ja turvaavat esimerkiksi lasten ja nuorten arjen liikkumista”, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne.

Liikkumisen ohjauksen avustusta 32 hankkeelle 

Liikkumisen ohjauksen valtionavustusta myönnettiin 32 hankkeelle yhteensä noin miljoona euroa. Kunnat, kuntayhtymät ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt voivat hakea valtionavustusta erilaisiin hankkeisiin, joilla vaikutetaan ihmisten kulkutapavalintoihin ja vahvistetaan kestäviä ja aktiivisia liikkumistottumuksia joko tiedon lisäämisen tai palvelukokeilujen kautta. Liikkumisen ohjauksen määrärahan lisäksi hankkeita voitiin rahoittaa erillisellä pyöräliikenteen edistämiseen tarkoitetulla määrärahalla.

"Lasten ja nuorten aktiivisen ja turvallisen liikkumisen tukeminen on selvästi kunnissa tärkeä aihe. Tämä liikkumisen ohjauksen uusi teema innoitti monia toimijoita – saimme 26 aiheeseen liittyvää hanke-ehdotusta. Hankkeita käynnistyy 11 ja niihin suunnataan liki puolet käytettävästä määrärahasta", sanoo johtaja Nina Frösén Traficomista. 

Liikkumisen ohjauksen valtionavustusta saivat: 

Helsinki, HSL, Japa ry, Jyväskylä, Kaarina, Kitee, Kotka, Kruunupyy, Kuopio, Naantali, Oulun seudun liikenne, Pietarsaari, Pori, Pyöräilykuntien verkosto ry, Pyöräliitto ry, Raahe, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (mukana Lapin maakunnan 13 kuntaa), Suomen kuntatekniikan yhdistys ry, Tampere, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, Turku, Valonia ja Vantaa. 

Lisäksi avustusta saivat seuraavat yhteishankkeet:

Joensuun, Kontiolahden ja Liperin yhteishanke, Kuopion, Siilinjärven, Suonenjoen, Leppävirran ja Lapinlahden yhteishanke, Oulun seudun yhteishanke (Kempele, Ii, Liminka, Lumijoki, Hailuoto, Muhos, Oulu ja Tyrnävä), Suomussalmen, Hyrynsalmen, Puolangan ja Ristijärven kuntien sekä Kuhmon kaupungin yhteishanke, Turun, Oulun, HSL:n ja Tampereen kaupunkiseudun yhteishanke sekä Uudenkaupungin, Riihimäen, Akaan ja Pietarsaaren yhteishanke.

Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmien laatimiseen avustusta 12 hankkeelle

Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmat ovat pohja suunnitelmalliselle ja pitkäjänteiselle kävelyn ja pyöräliikenteen edistämiselle kunnissa ja seuduilla. Edistämisohjelmien laadinnassa tavoitellaan laaja-alaista, eri toimialat mukaan ottavaa tavoitteellista otetta. Avustusta myönnettiin 12 hankkeelle kävelyn ja/tai pyöräliikenteen edistämisohjelman laadintaan tai päivittämiseen, yhteensä lähes 270 000 euroa.

Avustusta edistämisohjelmien laadintaan saivat Aura, Forssa, Hyvinkää, Janakkala, Jyväskylä, Kuortane, Liminka, Orimattila, Pirkkala, Sotkamo, Vöyri ja Äänekoski.

Liikenneturvallisuustyön kehittämiseen tukea seitsemälle hankkeelle 

Tieliikenteen turvallisuuden hankeavustus on tarkoitettu alueellisiin ja paikallisiin tieliikenteen turvallisuutta koskeviin kehittämishankkeisiin, kokeiluihin ja tutkimukseen. Hankeavustusten tuella käynnistyy nyt seitsemän hanketta. Lisäksi määrärahaa ohjataan kahteen liikkumisen ohjauksen hankkeeseen, joissa liikenneturvallisuus oli erityisen vahvasti mukana. Avustusta myönnettiin yhteensä noin 190 000 euroa.

Liikenneturvallisuuden hankeavustusta saivat Naantali, Turku, Oulu, Vantaa sekä Heinolan, Kauhavan ja Raahen yhteishanke; Kaustisen, Kannuksen, Vetelin ja Toholammin yhteishanke; sekä Vaasan ja Mustasaaren yhteishanke.

Avustuksella käynnistyvissä hankkeissa pureudutaan paitsi lasten ja nuorten liikenneturvallisuuskysymyksiin, myös mm. näkövammaisten liikkumisen turvallisuuteen, pyöräilyn turvallisuuteen sekä uudentyyppisen katuratkaisun liikenneturvallisuusvaikutuksiin. 

"Hakemusten yhteismäärä kaikkiin avustushakuihin oli ilahduttavan runsas, yhteensä 82. Liikenneturvallisuuden hankehakuun toivoisimme kuitenkin jatkossa enemmän hakemuksia. Liikenneturvallisuus sisältyy keskeisenä näkökulmana myös moniin liikkumisen ohjauksen sekä kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisen hankkeisiin, etenkin lasten ja nuorten liikkumisen teemoissa", Frösén sanoo.

Lisätietoja:

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
erityisasiantuntija Michaela Sannholm, p.  029 534 6715, [email protected] (liikkumisen ohjauksen valtionavustukset)
erityisasiantuntija Virpi Ansio, p. 029 534 6826, [email protected] (kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmat)
johtava asiantuntija Annu Korhonen, p. 029 534 5229, [email protected] (liikenneturvallisuuden hankeavustukset)

Liikenne- ja viestintäministeriö
suunnittelija Edgar Pyhälä, p. 029 534 2211, [email protected] (kävelyn ja pyöräilyn edistäminen)