Statsunderstöd för att främja trafiksäkerhet och hållbar mobilitet beviljades över hela Finland

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 7.2.2024 13.07 | Publicerad på svenska 7.2.2024 kl. 13.12
Pressmeddelande
Keltatakkinen pyöräilijä ylittää katua lumisessa maisemassa
Bild: Shutterstock/LVM

Transport- och kommunikationsverket Traficom har beviljat statsunderstöd för mobilitetsstyrning och trafiksäkerhetsprojekt samt för program för främjande av gång och cykeltrafik för kommuner och andra aktörer till ett belopp på nästan 1,5 miljoner euro. Med understöden stöds hållbara och aktiva mobilitetsvanor och förbättras trafiksäkerhet. 

Traficom beviljade statsunderstöd för sammanlagt 51 projekt runtom i Finland för år 2024.

”Med understöden stöds säker och aktiv mobilitet överallt i Finland. Projekten stöder och tryggar till exempel vardagsmobilitet för barn och unga”, säger kommunikationsminister Lulu Ranne.

32 projekt fick understöd för mobilitetsstyrning 

Totalt cirka en miljon euro beviljades nu i statsunderstöd för mobilitetsstyrning för 32 projekt. Statsunderstöd kan sökas av kommuner, samkommuner samt icke-vinstdrivande sammanslutningar för olika projekt som påverkar människors val av färdsätt och förstärker hållbara och aktiva mobilitetsvanor antingen genom att öka kunskapen eller genom serviceförsök. Förutom anslaget för mobilitetsstyrning var det möjligt att finansiera projekt med hjälp av ett separat anslag som främjar cykeltrafik.

"Att stöda barns och ungas aktiva och trygga mobilitet är klart ett viktigt tema i kommuner.  Detta nya tema angående mobilitetsstyrning inspirerade många aktörer – vi fick 26 projektförslag om ämnet. 11 projekt kommer att inledas och de får nästan hälften av det tillgängliga anslaget", säger direktör Nina Frösén från Traficom. 

Statsunderstöd för mobilitetsstyrning beviljades till:  

Helsingfors, HRT, Japa ry, Jyväskylä, S:t Karins, Kitee, Kotka, Kronoby, Kuopio, Nådendal, Oulun seudun liikenne, Jakobstad, Björneborg, Pyöräilykuntien verkosto ry, Cykelförbundet, Brahestad, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (13 kommuner i landskapet Lapplad deltar), Finlands kommuntekniska förening, Tammerfors, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, Åbo, Valonia och Vanda. 

Dessutom fick följande samprojekt understöd:

Samprojektet mellan Joensuu, Kontiolax och Liperi, samprojektet mellan Kuopio, Siilinjärvi, Suonenjoki, Leppävirta och Lapinlahti, samprojekt i Uleåborgsregionen (Kempele, Ii, Limingo, Lumijoki, Karlö, Muhos, Uleåborg och Tyrnävä), samprojektet mellan kommunerna Suomussalmi, Hyrynsalmi, Puolanka och Ristijärvi samt Kuhmo stad, samprojektet mellan Åbo, Uleåborg, HRT och Tammerfors stadsregion samt samprojektet mellan Nystad, Riihimäki, Ackas och Jakobstad.

Understöd för utarbetande av program för främjande av gång och cykling till 12 projekt
Programmen för främjande av gång och cykling utgör grunden för ett planmässigt och långsiktigt främjande av gång och cykeltrafik i kommuner och i regioner. Vid beredningen av främjandeprogrammen syftar man till ett omfattande och målinriktat grepp som beaktar olika branscher. Sammanlagt nästan 270 000 euro beviljades till 12 projekt för upprättande eller uppdatering av ett program för att främja gång och/eller cykeltrafik. 

Projekt som fått understöd för utarbetande av program för främjande av gång och cykling var Aura, Forssa, Hyvinge, Janakkala, Jyväskylä, Kuortane, Limingo, Orimattila, Birkala, Sotkamo, Vörå och Äänekoski.

Stöd för utveckling av trafiksäkerhetsarbete till sju projekt 

Projektunderstöd för säkerhet i vägtrafiken är avsett för regionala och lokala utvecklingsprojekt, försök och forskningsprojekt som gäller säkerheten i vägtrafiken. Med stöd av projektunderstödet inleds nu sju projekt. Anslag styrs också till två mobilitetsstyrningsprojekt där trafiksäkerhet spelar en speciellt stor roll. Understöd på sammanlagt cirka 190 000 euro beviljades.

Projektunderstöd för trafiksäkerhet beviljades till Nådendal, Åbo, Uleåborg, Vanda samt ett gemensamt projekt för Heinola, Kauhava och Brahestad; ett gemensamt projekt för Kaustinen, Kannus, Veteli och Toholammi; samt ett gemensamt projekt Vasa och Korsholm.

Projekt som inleds med hjälp av understödet gäller förutom trafiksäkerhet för barn och unga även synskadade prsoners säkerhet, säkerheten under cykling samt trafiksäkerhetskonsekvenser av en ny typ av lösning för gator. 

"Det totala antalet ansökningar för alla ansökningar om understöd var glädjande stort, totalt 82. Vi hoppas dock att i framtiden skulle det komma in flera ansökningar till projektansökan för trafiksäkerhet. Trafiksäkerhet är en central synpunkt också i projekt som främjar mobilitetsstyrning samt gång och cykleltrafik, speciellt i teman som gäller barns och ungas mobilitet", säger Frösén.

Ytterligare information:

Transport- och kommunikationsverket Traficom
Michaela Sannholm, specialsakkunnig, tfn 029 534 6715, [email protected] (statsunderstöd för mobilitetsstyrning)
Virpi Ansio, specialsakkunnig, tfn 029 534 6826, [email protected] (program för främjande av gång och cykeltrafik)
Annu Korhonen, ledande sakkunnig, tfn 029 534 5229, [email protected] (projektunderstöd för trafiksäkerhet)

Kommunikationsministeriet
Edgar Pyhälä, planerare, tfn 029 534 2211, [email protected] (främjande av gång och cykling)