Liikennesektorille kolme valtion osakeyhtiötä

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 12.11.2009 13.49
Tiedote

Eduskunta on hyväksynyt, että Ilmailulaitos Finavia, Varustamoliikelaitos Finstaship ja Merenkulkulaitoksen sisäinen tuotantotoiminta muutetaan kokonaan valtion omistamiksi osakeyhtiöiksi vuoden 2010 alussa.

Valtioneuvosto esitti kolmen uuden yhtiön perustamista ja yhtiöitä koskevien lakien vahvistamista torstaina 12. marraskuuta 2009. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait perjantaina 13. marraskuuta 2009.

Liikenne- ja viestintäministeriö perustaa uudet valtion osakeyhtiöt joulukuun alkuun mennessä siten, että ne voivat aloittaa toimintansa 1.1.2010. Osana yhtiöittämisvalmistelua ministeriö hakee joulukuussa valtioneuvostolta valtuudet yhtiövarallisuuden ja liiketoiminnan luovuttamiseksi perustetuille osakeyhtiöille. Kun ministeriö on saanut luovutusvaltuudet, Ilmailulaitoksen ja Varustamoliikelaitoksen sekä Merenkulkulaitoksen tuotantotoiminnan toiminnot luovutetaan apporttiomaisuutena perustettaville yhtiöille.

Perustettaville yhtiöille valitaan yhtiökokouksissa hallitukset joulukuun loppuun mennessä. Yhtiöiden omistajaohjaus säilyy liikenne- ja viestintäministeriössä. Valtiolla tulee olemaan Finavia-nimiseen osakeyhtiöön ja uuteen varustamo-osakeyhtiöön strategisen omistuksen intressi.

Yhtiöittämisestä ei merkittäviä muutoksia henkilöstölle

Finavian tehtäväksi tulee ylläpitää ja kehittää valtion lentoasemaverkostoa ja Suomen lennonvarmistusjärjestelmää siviili- ja sotilasilmailun tarpeita varten sekä tarjota lennonvarmistuspalveluja Suomen ilmatilassa.

Varustamoliikelaitoksen liiketoiminnoista perustettavan osakeyhtiön toimialaksi tulee jäänmurtopalvelujen, monitoimialusten erikoispalvelujen ja yhteysalusliikennepalvelujen tuottaminen sekä muu vesiliikennettä palveleva toiminta Suomessa ja ulkomailla. Lisäksi osakeyhtiö harjoittaa alusten hoitopalvelu- ja rahtaustoimintaa kotimaassa ja ulkomailla.

Kolmantena perustetaan kokonaan uusi yhtiö vesiväylien ylläpitoon. Yhtiön toimialana tulee olemaan vesiväylien hoito, kanavien käyttö ja kunnossapito, ympäristövahinkojen ehkäisemiseen ja torjuntaan liittyvät tehtävät, vesirakentaminen, suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut, merenmittaus sekä muut vesiväyliin ja vesirakentamiseen liittyvät tehtävät. Yhtiö voi harjoittaa toimintaa Suomessa ja ulkomailla.

Yhtiöittämisen yhteydessä Ilmailulaitoksen, Varustamoliikelaitoksen ja Merenkulkulaitoksen palveluksessa 31.12.2009 oleva työsuhteinen henkilöstö siirtyy ja virkasuhteinen henkilöstö otetaan perustettavien osakeyhtiöiden palvelukseen. Virkasuhteessa olevien työntekijöiden virat muuttuvat työsuhteiksi yhtiöittämislakien mukaisesti. Henkilöstön eläketurvan nykyinen taso säilyy ja lisäeläketurva rahoitetaan perustettavien yhtiöiden taseiden kautta.

Lisätietoja:

Erityisavustaja Kari Jääskeläinen, puh. 044 058 1030
Liiketoimintayksikön päällikkö Mika Mäkilä,
puh. (09) 160 28475, 040 595 6068 (Ilmailulaitoksen yhtiöittäminen)
Neuvotteleva virkamies Rita Linna, puh. (09) 160 28559, 040 582 9699 (Varustamoliikelaitoksen yhtiöittäminen)
Projektipäällikkö Hannu Hautakangas, puh. (09) 160 28308, 040 773 3405 (Merenkulkulaitoksen tuotantotoiminnan yhtiöittäminen)