Liikennepalvelulaki voimaan

liikenne- ja viestintäministeriö
Julkaisuajankohta 24.5.2017 13.48 | Julkaistu suomeksi 24.5.2017 klo 13.53
Uutinen

Liikennepalvelulaki kokoaa yhteen liikennemarkkinoiden lainsäädännön ja luo edellytykset liikenteen digitalisaatiolle ja uusille liiketoimintamalleille. Liikennepalvelulain keskeisenä tavoitteena on asiakaslähtöiset liikennepalvelut. Hallitus esitti liikennepalvelulain vahvistamista 24. toukokuuta.

Liikennepalvelulaki tulee pääosin voimaan 1.7.2018. Tietojen ja tietojärjestelmien yhteen toimivuutta koskevat säännökset tulevat voimaan jo 1.1.2018. ITS-direktiiviin liittyvät älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönottoon liittyvät säännökset tulevat voimaan 1.10.2017.

Liikennepalvelulailla muutetaan nykytilaa, jossa liikenteen markkinat ovat vahvasti säännellyt ja julkisin toimin ohjatut. Liikennepalvelulaki edistää kilpailun tasapuolisuutta henkilöliikennemarkkinoilla sekä henkilö- ja tavaraliikenteen palveluntarjoajien kilpailukykyä.

Liikennepalvelulaki edistää merkittävästi uuden teknologian, digitalisaation ja uusien liiketoimintamallien käyttöönottoa. Liikennepalvelulaki mahdollistaa saumattomat, multimodaaliset matkaketjut.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner on tyytyväinen, että liikennepalvelulain ensimmäinen vaihe on saatu päätökseen.

- Liikennepalvelulaki on mitä suurimmissa määrin valmistautumista tulevaisuuteen. Tarvitsemme joustavaa lainsäädäntöä, jotta liikennejärjestelmän kaikki osat saadaan toimimaan yhteen. Uskon että tämän lain myötä meillä on aito mahdollisuus tehdä liikenteestä asiakkaille kokonaisvaltainen palvelu. Suomi on tässä työssä edelläkävijä ja tämä tuo meille kilpailuetua, toteaa ministeri Berner.

- Pidän erittäin tärkeänä myös sitä, että liikennepalvelulaki auttaa meitä vastaamaan ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin. Päästövähennystavoitteet liikenteelle ovat merkittävät ja niiden toteuttamiseksi tarvitsemme monia eri keinoja. Liikennepalvelulaki on yksi niistä, sanoo Berner.