Lagen om transportservice möjliggör bra och flexibla trafiktjänster

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 24.5.2017 13.48 | Publicerad på svenska 24.5.2017 kl. 13.53
Nyhet

I lagen om transportservice samlas lagstiftningen om trafikmarknaden till en enda enhetlig lag och lagen skapar förutsättningar för en digitalisering av trafiken och för nya affärsmodeller. Det centrala målet för lagen är kundorienterade trafiktjänster. Regeringen framställde den 24 maj att lagen om transportservice stadfästs.

Lagen om transportservice träder huvudsakligen i kraft 1.7.2018. Bestämmelser som gäller informationens och informationssystemens kompatibilitet träder i kraft redan 1.1.2018. Bestämmelser om ibruktagandet av intelligenta transportsystem som hänför sig till ITS-direktivet träder i kraft 1.10.2017.

Genom den nya lagen förändras nuläget, där marknaden för trafiktjänster är starkt reglerad och offentligt styrd. Lagen främjar en jämlik konkurrens på marknaden för persontrafik och ökar konkurrenskraften för serviceproducenterna på marknaden för person- och godstrafik.

Lagen om transportservice främjar i betydande grad ibruktagandet av ny teknik, digitalisering och nya affärsmodeller. Det blir möjligt att få obrutna, multimodala resekedjor.

Kommunikationsminister Anne Berner är nöjd över att den första fasen av lagreformen har slutförts.

- Lagen om trafikservice är framför allt en förberedelse för framtiden. Vi behöver en flexibel lagstiftning för att trafiksystemets alla delar ska fås att fungera ihop. I och med denna lag tror jag att vi har en reell möjlighet att göra trafiken till en helhetsbetonad service för kunderna. Finland är en föregångare i detta arbete och detta ger oss konkurrensfördel, konstaterar minister Berner.

- Jag anser också att det är ytterst viktigt att lagen om transportservice hjälper oss att svara mot de utmaningar som klimatförändringen medför. Målen om minskade utsläpp för trafiken är betydande och för att förverkliga dem behöver vi många olika medel. Lagen om transportservice är ett av dem, säger Berner.